DE BIEROORLOG TUSSEN LEUVEN BRUSSEL!

DE BIEROORLOG TUSSEN LEUVEN BRUSSEL!

29 - 09 - 2010

De beide burgemeesters, van Leuven en Brussel, hebben hun troepen reeds gemonsterd. Voorlopig staan ze nog teruggetrokken achter de respectievelijke stadswallen. Maar de spanning is om te snijden, een grote bieroorlog is niet meer te vermijden!

Heel wat belangstelling binnen de pers voor het claimen van de titel ‘wereldhoofdstad van het bier’. Is het nu Leuven of Brussel? Zondag heb ik als eerste de kat de bel aangebonden.

De waarheid is natuurlijk dat Leuven zich op snelheid heeft laten pakken.  Brussel, en vooral Sven Gatz, zijn alerter geweest, Leuven  heeft  te lang getalmd, m.a.w. het stadsbestuur kan een gebrek aan assertiviteit worden verweten (zie bijlage).

Over  de wegebbende assertiviteit van deze meerderheid!

 

 

Reeds geruime tijd is de stad bezig met het opstellen van  het ‘Strategisch Plan Toerisme Leuven’. Hiervoor werd  beroep gedaan op een gespecialiseerd bedrijf namelijk, SumResearch.

Er werden  diverse reflexiegroepen opgericht, waarin gebrainstormd werd hoe we Leuven als toeristisch product het best zouden  kunnen profileren.

Uiteindelijk zou het toeristisch beleid geschraagd worden door 4 werven. Een van deze werven kreeg als naam ‘Bier en Smaak’.

Op woensdag 10 februari besloot de reflexiegroep rond Bier en Smaak dat er een taskforce moest worden  opgericht rond het cruciale project “Experience Centre’ en dat we zo snel mogelijk ons  de volgende slogan moesten toe-eigenen:
‘Leuven- Passie voor Geur en Smaak – Wereldhoofdstad van het Bier”.

SumResearch gaf ons deze aanbeveling omdat er kapers op de kust waren.

Ondertussen is het rapport van SumResearch reeds sinds mei afgerond en ligt het bij de betrokken stadsdiensten.

De presentatie van het strategisch plan werd onlangs nog met een maand uitgesteld en zal  pas gebeuren in oktober (?!).

Vorige week, toen het plan op de gemeenteraadscommissie toerisme werd gepresenteerd heb ik er nog op gewezen dat het toerisme misschien wel groeit in onze stad (met als voornaamste oorzaak dat de hotelaccommodatie toeneemt) maar dat we onze potenties niet volledig  benutten. Vooral rond de universiteit (Leuven, als het Cambridge of Oxford van de Lage Landen: innovatie en vooral gedegen traditie) en het thema bier kan heel wat meer worden gedaan.

Onze stad heeft zich in snelheid door Brussel laten pakken. Knap gedaan van Sven Gatz, maar zeer spijtig voor Leuven!

Leuven begint steeds meer en meer te drijven op zelfgenoegzaamheid (we doen het zo goed! zegt de meerderheid), waardoor de assertiviteit langzaam verdwijnt.

Dit dossier is daar een uitstekend bewijs van.

Luc Ponsaerts.
27/09/10