FATSOENLIJKE STRATEN, STOEPEN IS EEN BASISRECHT.

FATSOENLIJKE STRATEN, STOEPEN IS EEN BASISRECHT.

30 - 12 - 2010

Herhaaldelijk hebben we er op gehamerd in de gemeenteraad en de commissies.
Een comfortabel en goed ogend publiek domein  is een fundamenteel recht voor elke Leuvenaar.

Een stad die  niet vies is van een aantal prestigieuze projecten, kan het zich niet permitteren om haar inwoners op te zadelen met verhakkelde straten en moeilijk begaanbare stoepen.

Op vele plaatsen in het centrum, maar ook in de deelgemeenten is de toestand lamentabel.

Vooral in wijken waar veel senioren wonen resulteert dit in valpartijen, sociaal isolement... Maar ook voor een jonge moeder met een kinderwagen is het niet steeds een pretje. Stoepen zijn dikwijls te smal, in slechte staat en worden belemmerd door fietsen en andere obstakels.

Als wij tot een integraal toegankelijkheidsbeleid willen komen, zoals dit onlangs nog werd gevraagd door de adviesraad toegankelijkheid, dan moeten we meer dan een tandje bijsteken.

Een stad kan  groot zijn in de aandacht die ze besteedt aan de kleine dingen waarmee elke bewoner rechtstreeks wordt geconfronteerd in zijn onmiddellijke  woonomgeving.

Onze fractie betreurt het  dat de stad, ondanks ons aandringen, niet    meer financiële aandacht wil  besteden aan dit punt, desnoods kon  er op andere (minder urgente) posten worden bespaard.