FLEURIG LEUVEN

FLEURIG LEUVEN

26 - 06 - 2012

Een stad kan in kleine dingen groot zijn. Dergelijke kleine ingrepen vergroten de belevingswaarde van een stad. Je gevel bebloemen, niet zo'n grote en dure inspabnning, kan daar o.a. aan meehelpen.

De bebloemingswedstrijd uitgeschreven door de stad bestaat reeds meerdere jaren. Deze oproep is zeker positief maar wordt onvoldoende opgevolgd.

Mijn liefde voor bebloemde gevels kent zijn oorsprong in mijn vroege jeugdjaren toen wij met onze familie  naar Zwitserland of Oostenrijk trokken (in de jaren zestig waren dat geliefde vakantiebestemmingen).
Vooral de Zwitsers zijn er meester in om hun gevels te bebloemen en te verzorgen. Later heb ik geleerd dat ook de Engelsen hier  bijzonder kunstig  weten mee om te springen.

Ik heb het dan ook nooit nagelaten om de cafés waar ik in participeerde en mijn eigen woning (appartement) te versieren met groen en bloemen.
Ik heb die boodschap  proberen over te brengen aan mijn collega’s van de Oude Markt, vandaar de wedstrijd die wij vroeger organiseerden.

Moest iedereen een inspanning doen om zijn gevel er florissant laten uit te zien dan zou de stad, via al deze individuele inspanningen,  heel anders ogen.
Wat mij soms stoort is dat burgers nog al eens durven mekkeren: de stadsoverheid zou dit en dat moeten doen, maar als je hen vraagt om zelf initiatieven te nemen wat stadsverfraaiing betreft dan passen ze.

Mijn oproep is dan ook bedoeld om de bebloemingswedstrijd nieuw leven in te blazen. Zeker vanuit de handelswijken, middenstandsorganisaties (MGL, Handelaarsverbond), maar ook buurtcomités zouden er stimulerende signalen moeten vertrekken om handelaars en bewoners aan te zetten om te participeren aan deze actie. Het maakt niet alleen onze stad mooier, maar het versterkt ook de sociale cohesie in de wijken.

Tot slot nog een algemene bedenking:

Een stad kan  in kleine dingen groot zijn. Hoe wordt er omgesprongen met de inrichting van het publiek domein. Welke materialen gebruikt men, hoe ziet het straatmeubilair eruit, heeft elke straat en plein groene toetsen, zijn er bloemen (al of niet aan de gevels), wordt er aandacht besteed aan gevelverzorging, originele uithangborden? Zijn er verassende doorsteken, naar straatjes en pleintjes, is er kunst in het straatbeeld die  verwondering opwekt. Deze aspecten bepalen de belevingswaarde van een stad.