IS HET PATER DAMIAANPLEIN LEPREUS? IS HET PATER DAMIAANPLEIN LEPREUS?

IS HET PATER DAMIAANPLEIN LEPREUS?

02 - 03 - 2018

Dit plein  behoorde bij de lancering van het verkeerscirculatieplan tot de zogezegde Pleinenroute.

Andere  ‘uitverkoren’ pleinen waren  het Hogeschoolplein (waar men blijkbaar wijselijk heeft besloten om een punt  te zetten achter het experiment), het Smoldersplein (dat een ontmoetingsplaats ging worden voor de jeugd, nooit geen jeugd gezien!) en het Herbert Hooverplein dat men uiteindelijk uit eerlijke schaamte snel een definitieve inrichting gaat geven.

Wat lezen wij in de Mozaiek van augustus 2016:

‘Bomen, banken, dansvloeren, speelelementen enzovoort blazen nieuw leven in onze binnenstad…
De stad werkt voor deze inrichting  nauw samen met het Platform Straten Vol Leuven…
Inwoners, vrijwilligers, professionals enzovoort blazen  samen met de stedelijke diensten extra leven in de binnenstad…’

We  kunnen gerust stellen dat deze Pleinenroute alles behalve een succes is geworden. Het Pater Damiaanplein, waarvoor het stedenbouwkundig bureau BUUR tekende, heeft er nog nooit zo ellendig bijgelegen.

Verbrokkeld asfalt, slordig straatmeubilair, armzalig groen in veel te kleine mozaiekbakken (waar men reflectoren heeft op geplaatst)… geven deze locatie eerder  de allures van een banlieue  i.p.v.  een begeesterend stadsplein te zijn.

Hopelijk ziet  men zijn vergissing in en geeft men dit voor Leuven karakteristieke plein een aangename en waardevolle definitieve inrichting. Men zou van dit plein, rekening houdend met zij die het gebruiken, echt  een parel kunnen maken.

Alles is er aanwezig om  deze ruimte om te bouwen tot een  aangename ontmoetingsplek.
Je hebt er het Iers College, het  Hollandcollege, de Sint-Antoniuskapel met de crypte van een heilige… als getuigenissen van het rijk historisch Leuvens verleden.

Maar Sint-Damiaan is blijkbaar geen sant in eigen stad.

Reeds tien jaar geleden hebben wij erop aangedrongen om met een inspirerend figuur als Damiaan iets te doen. Spijtig genoeg heeft men niet naar ons geluisterd en ligt het plein er nu lepreus bij.

Luc Ponsaerts
25/02/2018

 

DE SOAP VAN HET PATER DAMIAANPLEIN KRIJGT EEN VERVOLG!

Vorige maandag heb ik tijdens de gemeenteraad nogmaals de erbarmelijke toestand van dit plein aangekaart.
Triomfantelijk kondigde de schepen, Dirk Robbeets, aan dat de definitieve plannen voor de TWEEDE VOORLOPIGE(!!!) inrichting van het plein binnen drie weken klaar zijn en dat landschapsarchitect Michel Pauwels (o.a. bekend van de Dijleterrassen) instaat voor deze herkansing van het plein.
De schepen suggereerde zelfs dat ik niet te goeder trouw handelde en dat ik op de hoogte zou zijn van de op komst zijnde verfraaiingen. Met andere woorden, mijn vraag is gewoon maar stemmingmakerij. Wat uiteraard QUATSCH is!
Ander 'groot' nieuws is dat het beeld van Pater Damiaan aan Sint-Jacob letterlijk van zijn voetstuk wordt gehaald en een plaats zonder sokkel krijgt aan de Sint-Antoniuskerk. Wat uiteraard niet verkeerd is, want wij zijn steeds vragende partij geweest om Damiaan een prominentere plaats te geven op het plein waar de crypte van de heilige zich bevindt.

Maar er is een maar!

Het bronzen beeld van Pater Damiaan aan de Sint-Jakobskerk, gemaakt door Constantin Meunier, draagt niet het hoofd ‘van de grootste Belg aller tijden’ maar dat van de rijzige kanunnik Armand Thiéry. Als goede kennis van Meunier kreeg hij het, als opdrachtgever, voor mekaar om zelf afgebeeld te staan ter nagedachtenis van een ander. Dit is meteen de verklaring waarom de paters van de Heilige Harten-Picpussen (de congregatie van Damiaan) niet happig zijn om het beeld te ontvangen!
Ik hou jullie op de hoogte!