ASPECT TRADITIE: EEN NOG MEER UIT TE SPELEN TROEF!

ASPECT TRADITIE: EEN NOG MEER UIT TE SPELEN TROEF!

01 - 10 - 2015

OXFORD AAN DE DIJLE?!

Vorige maandag tijdens zijn toespraak ter gelegenheid van de start van het academisch jaar noemde Rik Torfs zijn, onze... universiteit de oudste, grootste en beste van de Benelux.

De rector heeft gelijk, Leuven heeft inderdaad de oudste universiteit van de Lage Landen en kan hierdoor aanspraak maken op een rijke traditie.

In de Naamsestraat, Hogeschoolplein en omgeving, met zijn grote concentratie aan historische, universitaire gebouwen, snuif je de sfeer op van de befaamde Britse universiteiten.
Qua architectonisch erfgoed zijn wij niet zo rijk als een Oxford of Cambridge, maar toch hebben we heel wat in huis om trots op te zijn.

De Alma Mater kan alleen maar winnen aan uitstraling en prestige wanneer ze de factor traditie nog meer accentueert.

De stad ontgint deze toeristische troef te weinig!

Er kan een win-win-situatie voor beide partijen worden gecreëerd, waardoor de Leuvenaar alleen maar trotser wordt op zijn stad en Leuven zich toeristisch sterker kan profileren.

Het universitair historisch hart, met zijn rijk architectonisch patrimonium, vergt meer aandacht. Stad en universiteit moeten elkaar hier nog meer in vinden.

Toch heb ik de indruk dat er iets beweegt, schoorvoetend, maar er is progressie.

Eén van de bewijzen hiervoor is het gezamenlijk en succesvol project rond het toegankelijk maken van de toren van de universiteitsbibliotheek.

Tijdens  Open Monumentendag van 13 september werden er opvallend veel universitaire locaties, zowel in het centrum als in Heverlee opengesteld, de belangstelling was groot en wat de mensen te zien kregen was vaak verrassend. 
Dit smaakt naar meer!

Op korte termijn zou men moeten ijveren om op meer regelmatige momenten en met de nodige promotie het universitair patrimonium open te stellen.

Ander hoopgevend nieuws is de intentie om het Hogeschoolplein te beschouwen als stadsgezicht. Dit vermijdt een eventuele kaalslag die dan later zou worden opgevuld met “twijfelachtige” architectuur.

Tevens moet de publieke ruimte in de hele omgeving worden aangepakt.

Het Hogeschoolplein en omliggende straten liggen er bij als een verhakkeld en weinig verzorgd lappendeken, het perkje in het midden van het plein is ronduit morsig. Nochtans zou je van deze locatie een waar juweeltje kunnen maken.

De saaie en grauwe Naamsestraat inspireert  al helemaal niet.

Zeker het stuk tussen de Parkstraat en de Sint-Michielsstraat zou moeten worden gerenoveerd.

Het Koningscollege en het college van de Premonstreit werden gerestaureerd en gerenoveerd.
Andere universitaire gebouwen in de Naamse volgen hopelijk en waar mogelijk kunnen ze opengesteld worden voor bezoekers.

Een energievriendelijk lichtplan, dat zich bedient van de laatste nieuwe technieken, kan er voor zorgen dat de merkwaardige universitaire gebouwen (over de hele stad) ’s avonds extra in de kijker worden gezet.
Het enige gebouw in de Naamsestraat dat momenteel een ouderwetse belichting heeft is de universiteitshal. Vroeger waren alle colleges en de Japanse honingboom (boom van het groot verdriet) belicht.

De universiteit heeft een groot aantal wetenschappelijke en kunsthistorische verzamelingen die nu her en der verspreid zijn over de diverse faculteiten en slechts sporadisch kunnen worden bezocht.

Deze goed verborgen schatten zouden, op voorwaarde dat er financiële partners worden gevonden, een volledig interactief universitair museum of belevingscentrum kunnen stofferen.

Uiteraard is hier ook plaats voor een evocatie van de geschiedenis van de universiteit met zijn vermaarde vorsers. In die zin verwijzen wij graag naar  o.a. het Vesaliusproject  waar stad en universiteit, via de vzw KunST Leuven,  mekaar op een perfecte wijze hebben aangevuld.

Dit belevingscentrum kan ideaal  aansluiten bij Leuven Mindgate en het Health House dat Leuven op de kaart wil brengen als kennis- en gezondheidsmetropool. Onderzoek, innovatie en creativiteit naast traditie en geschiedenis!
Misschien een verre droom, zeker in tijden van financiële krapte, maar een piste die we niet mogen wegwuiven.

Het zou in ieder geval een ideale ontmoetingsplaats kunnen worden voor toekomstige studenten, alumni, toeristen en Leuvenaars...

Graag hadden wij geweten welke (gezamenlijke) visie stad en universiteit rond dit alles hebben of willen ontwikkelen.
Luc Ponsaerts
Gemeenteraadslid Open Vld
28/09/2015
0477 66 29 37

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150929_01893899