LEUVEN EN ZIJN PLEINEN? NIET STEEDS EEN GEMAKKELIJKE BEVALLING!

LEUVEN EN ZIJN PLEINEN? NIET STEEDS EEN GEMAKKELIJKE BEVALLING!

23 - 09 - 2018

De gemiste kans van het Herbert Hooverplein.

De laatste weken was er heel wat te doen rond het Herbert Hooverplein.

Halen ze het of halen ze het niet?

Het plein moest absoluut klaar zijn om de kermis  te ontvangen. De stadscommunicatie beschreef  deze strijd tegen de tijd als een huzarenstukje dat zou gewonnen worden.

De laatste dagen werden alle hens aan dek gezet om dit plein kermisklaar te krijgen.
Tot veertig mensen waren druk in de weer om de bijna onmogelijke klus te klaren orakelde het stadsbestuur

 

Lees meer

HOOGDAGEN VAN DE JAARTALLEN, ZONDER BALLON VAN DE VRIENDSCHAP!

02 - 09 - 2018

Leuven Kermis is in aantocht, deze periode is van  bijzonder belang voor het Verbond der Jaartallen en de  Mannen van het Jaar, denk maar aan de  Abrahamviering  en  de Stoet.

Maar de viering zal moeten gebeuren zonder de Ballon van de Vriendschap.

Toen de ballon van het Herbert Hooverplein werd  weggehaald werd er  voorzichtig geopperd dat hij tegen Leuven Kermis  te bewonderen zou zijn op zijn nieuwe standplaats aan de Tiensevest,   aan de kleine rotonde voor het busstation.

Met deze locatie was het Verbond eigenlijk niet zo gelukkig, de ballon zou te geprangd zijn tussen het busstation en de gevels aan de overkant.

Lees meer

DE DOLENDE DIPLOMAAT! WAT MET ZIJN STANDBEELD?

DE DOLENDE DIPLOMAAT! WAT MET ZIJN STANDBEELD?

28 - 05 - 2018

Er roert entwat in het Leuvens (stand)beeldenlandschap.

Wandelen langs de Leuvense standbeelden is bladeren  in de rijke geschiedenis en het sociale leven van deze stad.

De Ballon der Vriendschap heeft  tot spijt van het Verbond der Jaartallen het Herbert Hooverplein verlaten richting de  drukke stationsomgeving. Qua zichtbaarheid kan dit tellen. Volgens Dany Tulkens, die het beeld heeft gemaakt, zou dit cadeau van de Jaartallen ook tot zijn recht komen in een wat rustiger omgeving zoals het Sluispark.

Goed, niet getreurd want het Herbert Hooverplein heeft nog een tweede beeldengroep, het monument ter ere van Edouard Remy. Binnenkort zal hij neerkijken op een grote springfontein. Hopelijk verslijt het sierlijke hekwerk  van Victor Horta,   hierdoor nog niet sneller. We hebben er al eerder voor gepleit: een vernieuwd plein verdient ook een opgepoetst eerbetoon aan deze bijzondere Leuvenaar.

Ook rond het standbeeld van Pater Damiaan  in de Brusselsestraat heerst er onrust. Komt dit beeld van Constantin Meunier, waar niet Pater Damiaan maar  kanunnik  Armand  Thiéry  model voor stond, zonder sokkel op het Pater Damiaanplein; ondanks dat het standbeeld in 1987 werd opgenomen in het beschermd stadsgezicht rond de Sint-Jacobskerk?

Nog maar een paar dagen terug heb ik vernomen dat het beeld van  Meunier niet zal verhuizen naar het Pater Damiaanplein, maar dat er op dit plein een nieuw beeld of beeldengroep zou komen ter ere van de heilige.

Of hoe de verkiezingskoorts allerlei voornemens creëert die dan uiteindelijk niet worden of kunnen waargemaakt.
`

Lees meer

EEN AANTREKKELIJKE STAD IS EEN COMMERCIEEL STERKE STAD!

EEN AANTREKKELIJKE STAD IS EEN COMMERCIEEL STERKE STAD!

23 - 04 - 2018

Het is goed dat het gecoördineerd politiereglement, wat betreft de  horeca, is geactualiseerd.

Dat dit gebeurde in samenspraak met het horeca-overleg, de vertegenwoordigers van de sector, kunnen wij alleen maar toejuichen.

Vroeger, bijna twintig jaar terug,  vond je op ieder plein een poespas aan terrasattributen in alle mogelijke kleuren, formaten doorgaans gratis weggegeven door een leverancier die vooral zijn dranken wou slijten, maar zelden of nooit oog had voor de esthetiek van een plein en hoe je door de juiste inkleding een meerwaarde kunt creëren.

Gelukkig is die tijd voorbij.

Lees meer

EEN BUITENKANS VAN FORMAAT

EEN BUITENKANS VAN FORMAAT

26 - 03 - 2018

Hoe werken stad en universiteit samen om de zeshonderdste verjaardag van de KU Leuven te vieren?

In 2025 viert de KU Leuven haar zeshonderdste verjaardag. Daarmee behoort zij tot de oudste universiteiten van Europa. Zij is ook de oudste universiteit van de Lage Landen en wereldwijd de oudste van alle nog bestaande katholieke universiteiten.

We zijn ervan overtuigd dat deze verjaardag zowel voor de KU Leuven als voor onze stad een buitenkans van formaat is om het imago van de universiteit en de stad nog te versterken en om het samenleven tussen Leuvenaar en student extra in de verf te zetten. Een win-win-situatie voor beide partijen.

Lees meer

GEEN POLITIEK GESPIN MAAR KLAARHEID!

GEEN POLITIEK GESPIN MAAR KLAARHEID!

26 - 03 - 2018

De implementatie van een nieuw verkeerscirculatieplan is een belangrijke ingreep. Er zijn ontegensprekelijk voorstanders van dit plan, maar er blijven heel wat vragen en vormen van wrevel en ongenoegen. Wij willen tevens  benadrukken dat het stadsbestuur een grote verantwoordelijkheid draagt en zich permanent de vraag moet stellen of het sop de kool wel waard is.

Daarom is het belangrijk dat men voortdurend  op een open, transparante manier consulteert en communiceert, vertrekkende van nauwkeurige en verifieerbare tellingen, gegevens. 

Tijdens de gemeenteraad van 26 juni 2017 werd een eerste evaluatie ter bespreking voorgelegd.

Lees meer

IS HET PATER DAMIAANPLEIN LEPREUS?

IS HET PATER DAMIAANPLEIN LEPREUS?

02 - 03 - 2018

Dit plein  behoorde bij de lancering van het verkeerscirculatieplan tot de zogezegde Pleinenroute.

Andere  ‘uitverkoren’ pleinen waren  het Hogeschoolplein (waar men blijkbaar wijselijk heeft besloten om een punt  te zetten achter het experiment), het Smoldersplein (dat een ontmoetingsplaats ging worden voor de jeugd, nooit geen jeugd gezien!) en het Herbert Hooverplein dat men uiteindelijk uit eerlijke schaamte snel een definitieve inrichting gaat geven.

Lees meer

LEUVEN DIGITALER, BRENGT DE STAD DICHTER BIJ DE BURGER!

LEUVEN DIGITALER, BRENGT DE STAD DICHTER BIJ DE BURGER!

02 - 03 - 2018

We moeten het warm water niet opnieuw uitvinden en we mogen soms als stad ook niet te trots zijn om te leren van anderen.

Onlangs was ik in Kortrijk en het eerste wat  mij opviel, als je het station verlaat, is een publiciteitsbord  met de vermelding ‘Duizend vragen, één adres’ en met tevens een verwijzing naar een gratis telefoonnummer  (1777) een gratis te downloaden app en een idem   web- en mailadres.

Men beschouwt dit nummer als   de voordeur van de stad, het  fungeert als onthaal en  je kan er terecht  voor alle meldingen, suggesties, vragen en klachten.

Lees meer

ERFGOEDVERORDENING OM WAARDEVOLLE PANDEN VAN DE SLOPERSHAMER TE REDDEN

ERFGOEDVERORDENING OM WAARDEVOLLE PANDEN VAN DE SLOPERSHAMER TE REDDEN

06 - 02 - 2018

43 % van de gebouwen van de Leuvense binnenstad is opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed, terwijl wij op heel ons grondgebied nauwelijks 250 beschermde monumenten hebben Mechelen heeft meer dan het dubbel. We hebben wel 40 beschermde stadsgezichten.

We moeten toegeven dat er de laatste tijd, mede dank zij enthousiaste medewerkers, ambtenaren, heel wat ten gunste is gewijzigd. De inventarisatie van alle panden, een monnikenwerk, vordert gestaag.

Lees meer

STUDENT EN SENIOR!

STUDENT EN SENIOR!

03 - 02 - 2018

Leuven is een  jeugdige stad. Maar  wij zijn ook een plek met ouderen die respect en aandacht verdienen.

Lees meer

INTEGRATIE VAN DE NIEUWE CERAVESTIGING, ALS CULTURELE HOTSPOT, IN HET HISTORISCH STADSHART.

INTEGRATIE VAN DE NIEUWE CERAVESTIGING, ALS CULTURELE HOTSPOT, IN HET HISTORISCH STADSHART.

30 - 01 - 2018

Begin vorige maand  werd bijna ‘stoemelings’ het nieuwe complex van  de Cera, vlak aan het  stadhuis, in gebruik genomen.

Na de verhuis van de Leuvense stadsdiensten naar de stationsomgeving kwamen er in het hartje van onze stad drie gebouwen vrij.

Het  18de-eeuwse  herenhuis van Eynatten in de Eikstraat en in  Leuvens bekendste eetstraatje de Volksbank, ook wel het Helleputtegebouw genoemd.

Op de hoek van de Muntstraat met de Boekhandelstraat  kwam het  Huis der Vlaamse Leergangen leeg te staan. Dit laatste gebouw van 1948, opgetrokken in een soort van ‘historiserende retrostijl’, was niet beschermd en werd vervangen door een nieuwbouw van het gelauwerde architectenduo Robbrecht en Daem (o.a. gekend van de stadshal in Gent en het concertgebouw in Brugge).

Lees meer

BONBONNIERE ALS TOERISTISCH HOOGTEPUNT!

BONBONNIERE ALS TOERISTISCH HOOGTEPUNT!

03 - 01 - 2018

Uit een onderzoek dat Toerisme Vlaanderen organiseerde in de vijf Vlaamse kunststeden blijkt dat  de Leuvenaars zeer positief reageren op de  belangstelling die toeristen hebben voor onze stad.

Niet alleen economische overwegingen spelen een rol. De Leuvenaar is doorgaans trots op zijn stad en deelt dit gevoel graag met zij die onze stad ontdekken. Deze verhoogde interesse is ook een stimulans voor het behoud van het cultureel erfgoed.

Over een toeristische overrompeling kunnen we momenteel niet spreken, er mag gerust nog een tandje worden bijgestoken.

Lees meer

PODIUMKUNSTENSITE ALS TREKKER VOOR DE BENEDENSTAD!

PODIUMKUNSTENSITE ALS TREKKER VOOR DE BENEDENSTAD!

17 - 12 - 2017

De (her)ontwikkeling van de ‘benedenstad’ zou een item moeten zijn dat ver van de politiek staat. In die zin zijn wij, indien de behoefte aan bijkomende culturele infrastructuur zich stelt, steeds voorstander geweest van een podiumkunstenzaal op de Hertogensite. Cultuur kan hier een hefboom zijn om deze wijk de broodnodige nieuwe impulsen te geven.

Omwille van de reeds aanwezige culturele infrastructuur (Predikherenkerk, Romaanse Poort, Augustinessenklooster…) en de rijke historiek van de wijk, onze stad ontstond er, is deze plaats de meest logische en geschikte locatie voor dergelijke culturele nieuwbouw.

De synergiën die men er kan ontwikkelen vind men op geen enkele andere plaats in onze stad.

Lees meer

COLLECTEER ONDERGRONDS!

COLLECTEER ONDERGRONDS!

22 - 09 - 2017

In Amsterdam verschenen zij in het straatbeeld midden jaren negentig van de vorige eeuw. Daar is men reeds toe aan de tweede generatie ondergrondse containers.

Ondertussen zijn er  verschillende Vlaamse steden die naast de huis-aan-huisophalingen werken met ondergrondse vuilniscontainers, waar men 24 op 24 en zeven op zeven zijn  afval kwijt kan. Handig als je, je vuil niet hebt kunnen buitenzetten op het juiste ophaalmoment.

Lees meer

WAT MET HET LUXEMBURGCOLLEGE?

WAT MET HET LUXEMBURGCOLLEGE?

15 - 09 - 2017

Het Luxemburgcollege in de Vaartstraat heeft een lange geschiedenis die reeds begint tijdens het einde van de zestiende eeuw. Het huidige gebouw is in het midden van de achttiende eeuw gebouwd in rococostijl. In 1852 werden de gebouwen ingenomen door de Rijksmiddelbare school. Velen hebben er school gelopen en mijn vader is er jarenlang onderwijzer geweest.

Lees meer

WAT MET ONZE  (LEGE) KERKEN?

WAT MET ONZE (LEGE) KERKEN?

28 - 08 - 2017

Ik herinner mij nog levendig de tijd  toen de invloed van de ‘Kerk’ en ‘Mijnheer Pastoor’ zeer groot waren en ze voor een stuk ons sociaal en maatschappelijk leven kleurden  en bepaalden.
Sinds het midden van de jaren zestig van  vorige eeuw is de ontkerstening begonnen met als gevolg teveel kerken voor het steeds kleiner wordend aantal gelovigen, met eveneens   een tekort aan priesters omwille van het  gebrek aan roepingen.

Hoog tijd om ons te bezinnen over wat we gaan doen met de vele kerkgebouwen die onze stad rijk is.

Lees meer

EEN FIETSCULTUUR GEBASEERD OP RESPECT!

EEN FIETSCULTUUR GEBASEERD OP RESPECT!

25 - 06 - 2017

Sinds 1994 kennen wij dezelfde meerderheid. In 1993  lanceert Gent zijn fietsbeleidsplan uitgetekend door de Groep Planning van Ulrich Keppler uit Brugge. Een stevig uitgewerkte turf van 130 bladzijden.

Nu, iets meer dan een jaar voor het einde van hun vierde legislatuur  en op een boogscheut  van de  gemeenteraadsverkiezingen ontvangen wij van het stadsbestuur een nota van 32 bladzijden. Moet deze paper het jarenlange wachten op een fietsbeleidsplan en een fietsactieplan  verzachten?

Plots heeft deze meerderheid ook grote ambities en wil men van  Leuven  fietsstad nummer  1 van België maken. Men lijkt wel door een wesp gestoken.

Lees meer

PLEIDOOI VOOR EEN HERWAARDERING VAN DE BEELDENGROEP TER ERE VAN EDOUARD REMY.

PLEIDOOI VOOR EEN HERWAARDERING VAN DE BEELDENGROEP TER ERE VAN EDOUARD REMY.

29 - 01 - 2017

Bij de invoering van het verkeerscirculatieplan werd er ons medegedeeld dat het Herbert Hooverplein na Leuven Kermis een tijdelijke herinrichting zou krijgen. Hiervoor zou het architectenbureau A33 samenwerken met de leerlingen van Sancta-Maria.

Het plein zou in zijn tijdelijke invulling ongeveer twee jaar blijven bestaan. Tegelijk start de stad met de aanbesteding om het plein op vrij korte termijn definitief  heraan te leggen.

Tot nu toe is er bijzonder weinig gebeurd. De kant  van de binnenstad is, tot ergernis van degenen die op zoek zijn naar een parkeerplaats,  autovrij gemaakt  en ligt er desolaat bij, de andere kant is een onderdeel van een lus.

Lees meer

EINDELIJK EEN AANZET TOT EEN MASTERPLAN VOOR VISMARKT EN OMGEVING!

EINDELIJK EEN AANZET TOT EEN MASTERPLAN VOOR VISMARKT EN OMGEVING!

23 - 01 - 2017

Wij zijn bijzonder tevreden dat er eindelijk schot komt in het dossier van de Vismarkt en de straten in de directe omgeving. Beter laat dan nooit!

De benedenstad, met o.a. de Vismarkt en zijstraten en het tweede stuk van de Mechelsestraat (tussen de Vismarkt en de Halvestraat) is een prachtig stukje Leuven dat rijk is aan historisch erfgoed, fantastische gevels, heel wat gespecialiseerde handelszaken en een eigen authentieke sfeer heeft. Een plaats om ongedwongen rond te kuieren.

Lees meer

WERK MAKEN VAN EEN EFFECTIEF VOETGANGERSBELEID

WERK MAKEN VAN EEN EFFECTIEF VOETGANGERSBELEID

19 - 12 - 2016

De laatste maanden is Leuven in de ban van het verkeerscirculatieplan en van de (i)mobiliteit in het algemeen.
Er wordt aandacht besteed aan diverse verkeersmodi, maar naar de voetganger die zo belangrijk is binnen het stedelijk (verkeers)weefsel wordt nauwelijks omgekeken.
Vooral ouderen voelen zich in de verkeersluwe zones als paria’s wegspringend voor de zoveelste fiets die voorbijflitst.

Lees meer

OVER PEUKENPALEN EN INTELLIGENTE VUILNISBAKKEN.

OVER PEUKENPALEN EN INTELLIGENTE VUILNISBAKKEN.

20 - 11 - 2016

Het  werk van de dienst stadsreiniging  verdient  respect.

Toch kunnen wij ons niet van de indruk ontdoen dat het ijveren voor een reine stad steeds moeilijker wordt.

Het aantal bewoners, studenten en bezoekers neemt toe!

Vooral tijdens zomerse dagen lijkt ons de capaciteit van bijvoorbeeld  de openbare vuilnisbakjes onvoldoende. Dit heeft  zeker  iets te maken met  het aanbieden van steeds meer hapklare voedingswaren en dranken in wegwerpverpakking.

Lees meer

KUNST EN WATER IN DE PUBLIEKE RUIMTE.

KUNST EN WATER IN DE PUBLIEKE RUIMTE.

24 - 10 - 2016

De laatste tijd is er heel wat commotie rond de voorlopige inrichting van een viertal pleinen (Damiaan, Hogeschool, Smolders, Herbert Hoover), naar aanleiding van de invoering van het nieuwe verkeerscirculatieplan.
Er worden terechte vragen gesteld over de kostprijs van deze tijdelijke ingrepen en welke culturele en (al of niet georkestreerde) participatieve meerwaarde zij creëren.

Lees meer

HET BELANG VAN DE WEDEROPBOUWARCHITECTUUR VOOR DE BELEVING VAN ONZE STAD.

HET BELANG VAN DE WEDEROPBOUWARCHITECTUUR VOOR DE BELEVING VAN ONZE STAD.

03 - 10 - 2016

Handelaars stimuleren en belonen!

Na de grote brand van Leuven, toen meer dan duizend panden in brand werden gestoken, en na het beëindigen van de Eerste Wereldoorlog heeft Leuven gekozen om de stad terug op te bouwen in de de zogezegde wederopbouwstijl.
 

Voor sommigen een architectonisch anachronisme, maar hoe je het draait of keert het blijft de beleving van de stad voor een zeer groot deel bepalen.

Lees meer

SMAKEN EN KLEUREN IN LEUVEN.

SMAKEN EN KLEUREN IN LEUVEN.

26 - 09 - 2016

De discussie over de kwaliteit van de hedendaagse architectuur moet worden gevoerd!

Lees meer

Ouderenzorg en opvang in rusthuizen…  Misère, misère…?

Ouderenzorg en opvang in rusthuizen…  Misère, misère…?

20 - 08 - 2016

Als je de krant openslaat is er zelden opbeurend nieuws!

Ook ouderen die jaren hebben gewerkt en nu  hun levensstandaard trachten op peil te houden  worden niet gespaard en men tracht de oudere generatie zelfs een schuldgevoel aan te praten. Volgens sommigen moeten ze  maar hun eigen bonen doppen!


Zo was er onlangs het nieuws dat de volgende generatie het minder goed zal hebben als wij, omwille van o.a. de stagnerende groei en de besparingsdrift die noodzakelijk is om de opgebouwde schuld te delgen.

Door de vergrijzing komen er steeds meer mensen in het rusthuis terecht. Maar er is geen geld om hen de juiste zorg te bieden. De sector staat voor een financiële tijdbom!

Lees meer

HERTOGENSITE

HERTOGENSITE

18 - 08 - 2016

Veel te lang is de Hertogensite een stadskanker, laat het nu vooruitgaan!

 

Leuven heeft de laatste twintig jaar  een enorme metamorfose ondergaan. Er werd op diverse plaatsen razendsnel gebouwd, voor sommigen zelfs iets teveel!

Maar hoe hard het ging met bv. de stationsomgeving en de Vaartkom des te moeilijker het verliep met de Hertogensite.

Lees meer

VERKEERSCIRCULATIEPLAN: TE VEEL EN TE SNEL!

VERKEERSCIRCULATIEPLAN: TE VEEL EN TE SNEL!

07 - 06 - 2016

Leuven is een  historische en zeer levendige stad die bruist en groeit. Een creatieve stad waarin men kan leven en beleven, waar men kan ondernemen, werken en vieren, sporten en studeren. Juist dit alles maakt van een plek   een stad! Maar waar ook een lange termijn aanpak moet zijn die levenskwaliteit en duurzame mobiliteit garandeert.

Met het verkeerscirculatieplan, dat nu ter stemming voorligt, tracht het stadsbestuur dit laatste waar te maken.

Wij vinden evenwel dat deze meerderheid haar huiswerk te overhaast en  niet grondig genoeg heeft gemaakt.

Lees meer

ZIET DE CD&V EINDELIJK HET LICHT?

ZIET DE CD&V EINDELIJK HET LICHT?

06 - 06 - 2016

Open Vld stelt vast dat meerderheidspartij CD&V uitgerekend nu, tijdens deze Pinksterdagen, het licht heeft gezien. Of coalitiepartner sp.a dit weet te waarderen durven wij te betwijfelen.
Twee weken voor de stemming van het nieuwe verkeerscirculatieplan op de gemeenteraad, doet CD&V een aantal ‘opmerkelijke’ voorstellen.

Lees meer

HERINRICHTING VAN PLEINEN EN STRATEN, WAAROM HOLDERDEBOLDER?!

HERINRICHTING VAN PLEINEN EN STRATEN, WAAROM HOLDERDEBOLDER?!

04 - 06 - 2016

Het stadsbestuur doet al het mogelijke om ons  doen te geloven in de voordelen van een verkeersluw of verkeersvrij centrum.

In de communicatie die men tracht te ontwikkelen worden er ons idyllische  tekeningen gepresenteerd, die ons zouden moeten doen watertanden.

Lees meer

ONDERHOUD PERRONOVERKAPPING STATION ONDERMAATS

ONDERHOUD PERRONOVERKAPPING STATION ONDERMAATS

20 - 03 - 2016

Met ongeveer 35.000 reizigers per werkdag is Leuven het zesde drukste station van het land. Alleen Brussel (3x) Gent en nipt Antwerpen moeten we laten voorgaan.
Het station  is zo de voornaamste toegangspoort tot onze stad.

Grote werken hebben de stationsomgeving drastisch veranderd.

Het oude station werd op een schitterende wijze gerestaureerd.
De sierlijke overkapping van Samyn en Partners lijkt het station wel vleugels te geven.

Bijna de perfecte omgeving, zou men denken, om bezoekers fier te ontvangen of om vol verwondering  rond te kijken als je op de trein wacht.

Lees meer

IN LEUVEN BRANDT DE LAMP OF TOCH NIET?

IN LEUVEN BRANDT DE LAMP OF TOCH NIET?

04 - 02 - 2016

We missen  een globale visie wat de verlichting van historische gebouwen, markante straten, pleinen en locaties betreft.

Terwijl men in andere steden in binnen- en buitenland reeds lang overtuigd is van de meerwaarde die men kan creëren door het deskundig aanbrengen van lichtaccenten, blijven we in Leuven op onze honger zitten.

Lees meer

RAMPSPOED IN EEN BESCHERMD MONUMENT OP DE BONDGENOTENLAAN!

RAMPSPOED IN EEN BESCHERMD MONUMENT OP DE BONDGENOTENLAAN!

14 - 12 - 2015

Er is heel wat te doen geweest rond de bescherming van de
Bondgenotenlaan als stadsgezicht en van zes monumenten (oorspronkelijk zeven) op deze laan: het huis Delsart (nummer 81), de architectenwoning Bosmans (116) en de herenwoningen Crabbeels (99), Donckers (104), Vander Elst (136) en Bauchau (140).
Uiteindelijk is het beoogde sinds deze zomer beschermd.

Lees meer

HET LOT VAN DE BOGENRIJ OP TOSCAANSE ZUILEN ALS RELICT VAN HET DRIEUXCOLLEGE.

HET LOT VAN DE BOGENRIJ OP TOSCAANSE ZUILEN ALS RELICT VAN HET DRIEUXCOLLEGE.

14 - 12 - 2015

 De Schrijnmakersstraat is een wat ondergewaardeerde verbinding tussen de Mechelsestraat en de Vaartstraat.

Qua architectonisch erfgoed is er heel wat te beleven en ook op commercieel vlak profileert de straat zich steeds meer.
Zeker sinds Dagelijkse Kost er wordt ingeblikt in het prachtige pand, De Dry Coppen.

Lees meer

KLEUR IN DE STAD!

KLEUR IN DE STAD!

04 - 10 - 2015

Een alternatief voor “Leuven Bevlagd”?

Hebt u ze ook gemist… de kleurrijke historische vlaggen die jarenlang, het stadhuis en het centrum hebben gesierd en zo zorgden voor een feestelijk vakantiegevoel?
Wij in ieder geval wel!

Lees meer

ASPECT TRADITIE: EEN NOG MEER UIT TE SPELEN TROEF!

ASPECT TRADITIE: EEN NOG MEER UIT TE SPELEN TROEF!

01 - 10 - 2015

OXFORD AAN DE DIJLE?!

Vorige maandag tijdens zijn toespraak ter gelegenheid van de start van het academisch jaar noemde Rik Torfs zijn, onze... universiteit de oudste, grootste en beste van de Benelux.

De rector heeft gelijk, Leuven heeft inderdaad de oudste universiteit van de Lage Landen en kan hierdoor aanspraak maken op een rijke traditie.

In de Naamsestraat, Hogeschoolplein en omgeving, met zijn grote concentratie aan historische, universitaire gebouwen, snuif je de sfeer op van de befaamde Britse universiteiten.
Qua architectonisch erfgoed zijn wij niet zo rijk als een Oxford of Cambridge, maar toch hebben we heel wat in huis om trots op te zijn.

Lees meer

NOG VEEL WERK AAN HET GROOT VERLOF!

NOG VEEL WERK AAN HET GROOT VERLOF!

06 - 09 - 2015


Leuven heeft een reputatie hoog te houden wat betreft het organiseren van zomerse outdoor evenementen.
Nostalgisch terugkijken naar wat ooit is geweest helpt ons geen meter vooruit.
Verzanden in geërodeerde concepten bevordert het jonge, innovatieve karakter van onze stad niet en het succesvolle overboord gooien zou getuigen van een misplaatste veranderingsdrang.

Lees meer

DE MACHT VAN DE LIJN!

DE MACHT VAN DE LIJN!

06 - 09 - 2015

De discussie over het enorm aantal bussen dat door de Bondgenotenlaan rijdt mag niet stoppen, daarom heb ik dit item  nog eens aangekaart op de gemeenteraad.

Lees meer

ZORGBEDRIJF LEUVEN BAART ONS ZORGEN!

ZORGBEDRIJF LEUVEN BAART ONS ZORGEN!

28 - 06 - 2015

Reeds herhaalde malen heeft het OCMW de intentie uitgesproken om zich om te vormen tot een Zorgbedrijf.

Men motiveert dit door erop te wijzen dat de laatste decennia het zorglandschap voor ouderen grondig is veranderd.  Daar waar vroeger lokale overheden veelal  de nood lenigden is deze situatie momenteel grondig aan het wijzigen. Bijkomende private zorginitiatieven nemen alsmaar een  prominenter  plaats in.

Niettemin, is het openbaar zorgaanbod nog steeds essentieel en nodig als regulator en behoeder van een kwaliteitsvolle  en betaalbare dienstverlening, al dan niet in samenwerking met privé-initiatieven of via vormen van verzelfstandiging.

Daardoor dringt er zich een doorgedreven modernisering op om de publieke zorgaanbieders de nodige slagkracht te geven.

Daarom gaat men er in het Leuvens OCMW vanuit dat men  moet komen tot een “publiekrechtelijk extern verzelfstandigd agentschap”, met name een OCMW vereniging, of “Zorgbedrijf Leuven”.

Goed, het lijkt best ingewikkeld, onze verwondering was dan ook zeer groot dat nu ineens en holderdebolder dat bedrijf er moet zijn begin 2016. Niets tegen een Zorgbedrijf, maar wel tegen de manier waarop.


Ik heb het dan ook niet nagelaten om als gemeenteraadslid te ageren en mijn verwondering uit te drukken.

Lees meer

STADHUIS: EEN PRACHTIG, MAAR LEEG SCHRIJN!

STADHUIS: EEN PRACHTIG, MAAR LEEG SCHRIJN!

27 - 04 - 2015

TERUG IN DE GEMEENTERAAD!

Het is de vierde maal dat ik de eed mag  afleggen als gemeenteraadslid. Ik ben fier om gemeenteraadslid te mogen zijn, ik beschouw dit als een uitzonderlijke  eer.


Maar ik ben nog trotser om die eed te  mogen afleggen in dit  bijzondere gebouw, in deze gotische zaal.

Heel deze ruimte heeft voor mij iets sacraal.

Lees meer

IN DE ZETEL BIJ BART

IN DE ZETEL BIJ BART

07 - 04 - 2015

Elke twee weken nodigt Leuven Actueel een prominent politiek figuur uit voor een kleine vuurdoop aan de haard van café Gainsbourg in Leuven. Drie stellingen, drie antwoorden.

Deze keer niemand minder dan Luc Ponsaerts van Open Vld in ‘de zetel’ die collega Patricia Ceysens zal vervangen in de Leuvense gemeenteraad.

“Ja, ik was bijzonder ontgoocheld toen ik bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen uit de boot viel”, zegt Luc Ponsaerts.

Lees meer

NIEUWBOUW E. REMY FEESTELIJK GEOPEND!  Verdwijnt het OCMW?

NIEUWBOUW E. REMY FEESTELIJK GEOPEND!  Verdwijnt het OCMW?

15 - 01 - 2015

Het zijn drukke tijden in het Leuvense OCMW.

Vooreerst is er  de voorzitterswissel, met de daarbij horende stoelendans

Erik  Vanderheiden, sinds 1 oktober 2003 voorzitter  van het OCMW, neemt  binnen het schepencollege de bevoegdheden over van Els  Van Hoof (sport, handel, communicatie, landbouw).

Els Van Hoof, was eerste opvolger van Koen Geens en kwam zo  na de verkiezingen van 2014 in de Kamer terecht.
Het cumuleren of combineren van een schepenambt  met een zitje in de Kamer is voor de Leuvense CD&V onmogelijk.

Erik  is ondertussen opgevolgd door Herwig Beckers,  tot voor kort voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal en tevens fractievoorzitter voor zijn partij in de gemeenteraad.

Dijledal gaat naar Fons Laeremans, de  nieuwe fractieleider is Johan Geleyns.

Heel deze stoelendans deed wel wat wenkbrauwen fronsen.

Erik Vanderheiden, gedurende 11 jaar voorzitter van het OCMW, had heel wat expertise opgebouwd en werd door iedereen geloofd om zijn dossierkennis en inzet.

Het  Leuvense OCMW staat voor heel wat uitdagingen.

Lees meer

VAN HOSPICE NAAR OCMW!

VAN HOSPICE NAAR OCMW!

15 - 10 - 2013

Het ontstaan van  OCMW’s is terug  te brengen tot de middeleuuwen.

Aanvankelijk  was de zorg voor behoeftigen en armen een aangelegenheid  van liefdadigheid die verstrekt werd door kerkelijke instellingen (kloosters en abdijen) de adel en particulieren. In de 13de eeuw werden er Godshuizen opgericht waar kloosterlingen in opdracht van de gemeente zieken en ouderlingen opnamen en behoeftigen zorg en onderdak verschaften.

Lees meer

GEBRUIK DE VERGRIJZING OM TE BESPAREN!

GEBRUIK DE VERGRIJZING OM TE BESPAREN!

24 - 09 - 2013

Een moeilijke financiële toestand
 

Dat de steden en gemeenten in Vlaanderen geconfronteerd worden met een heel moeilijke financiële toestand is al lang geen geheim meer. Het steeds verder uit elkaar lopen van almaar stijgende kosten (o.m. door de ambtenarenpensioenen, bijkomende taken en noodzakelijke investeringen in zorg en opvang) en teruglopende inkomsten (de belastinginkomsten vallen in vele gemeenten terug ten gevolge van de financieel-economische crisis, de dividenden uit de Gemeentelijke Holding, Electrabel e.d. zijn opgedroogd) wordt problematisch.
Eerder al kwamen Kortrijk, Sint-Niklaas, Aalst, Gent, Roeselare en anderen in het nieuws met aangekondigde besparingsmaatregelen en afvloeiingen van personeel. Gisteren maakte ook stad Antwerpen bekend dat er stevig zal bespaard worden. Het personeelsbestand vermindert met 7 procent. Tegen 2019 moet Antwerpen het met 1.420 voltijdse personeelsleden minder doen, louter op basis van natuurlijke afvloeiing. De werkingsbudgetten worden bevroren. En vanaf 2016, als de reorganisatie operationeel wordt, moet de administratie minstens twee procent goedkoper draaien.

Lees meer

OPEN BRIEF AAN DE RECTOR EN DE GEMEENTERAAD!

OPEN BRIEF AAN DE RECTOR EN DE GEMEENTERAAD!

23 - 09 - 2013

Tussen Leuvenaars en studenten bestaat er dikwijls een haat-liefderelatie!

Bij het aantreden van een nieuwe rector en de start van het nieuw academisch jaar  is het goed om de puntjes op de i te zetten.

Lees meer

BUURTOVERLEG TIENSESTRAAT, EEN MAAT VOOR NIETS?

BUURTOVERLEG TIENSESTRAAT, EEN MAAT VOOR NIETS?

17 - 09 - 2013

Het is  een jaarlijkse traditie  dat wij bij de start van het  academiejaar een uitnodiging  ontvangen om deel te nemen aan een buurtoverleg (Tiensestraat).

Als Leuvenaar en vooral als  bewoner van de buurt hoop ik dat dit niet het zoveelste charmeoffensief is dat uiteindelijk geen gram  aarde aan de dijk brengt.

Lees meer

EEN PLUIM VOOR DE TIENSESTRAAT!

EEN PLUIM VOOR DE TIENSESTRAAT!

26 - 08 - 2013

Met de heraanleg van het Pieter De Somerplein,  de herwaardering en het verkeersluw maken van de beneden Tiensestraat is er een aaneensluitend   voetgangersgebied ontstaan. Tiensestraat,  Muntstraat, Alfons Smetsplein, achterkant van het Pauscollege vormen reeds een geheel.  Alleen het stemmige en schilderachtige Hogeschoolplein en zijstraten wachten  op een hoogstnodige renovatie.

Lees meer

1989-2013!

1989-2013!

01 - 08 - 2013

Hapje-Tapje viert zijn zilveren jubileum!

Lees meer

DE UITSLAG EN DE ONTGOOCHELING!

DE UITSLAG EN DE ONTGOOCHELING!

15 - 10 - 2012

De gemeenteraadsverkiezingen waren noch voor mijn partij, noch voor mezelf een succes.

Nipt kregen wij geen vierde zitje, waardoor ik niet meer terug kwam in de gemeenteraad. Dus werd ik eerste opvolger.

Lees meer

BRIEF AAN DE BEWONERS VAN HET CENTRUM.

BRIEF AAN DE BEWONERS VAN HET CENTRUM.

11 - 10 - 2012

Ik ben gemeenteraadslid voor alle Leuvenaars, maar ik hoop dat niemand het mij kwalijk neemt dat ik een woordje richt tot mijn buren, de bewoners van het centrum.

Lees meer

LEUVEN, place2be!

LEUVEN, place2be!

21 - 09 - 2012

Het is onze ambitie om  Leuven  uit te bouwen als de absolute place2be voor handel, horeca en cultuur.

Lees meer

INHULDIGING RECTOR DE SOMERPLEIN, ZATERDAG 22 SEPTEMBER: FEESTVREUGDE TERECHT?

INHULDIGING RECTOR DE SOMERPLEIN, ZATERDAG 22 SEPTEMBER: FEESTVREUGDE TERECHT?

16 - 09 - 2012

Zaterdag 22 september nodigen het stadsbestuur en De Lijn ons uit om te komen feesten op het nieuwe Rector De Somerplein. Moet de Leuvenaar zich gelukkig prijzen en is vieren hier op zijn plaats. Ik kan mij voorstellen dat de handelaars die hier een zaak hebben tevreden zullen zijn dat ze eindelijk, na twee lange jaren, verlost zijn van de werken. Reeds jarenlang volg ik dit dossier op, omdat  het gaat over de belangrijkste plaats in onze stad. Als gemeenteraadslid, maar vooral als  Leuvenaar, heb ik  een wrang gevoel. Ik wil niet negatief zijn, maar volgens mij worden hier veel kansen  gemist en zou het veel beter hebben gekund. Ik deel de trots van De Lijn niet, die dit  de druktste bushalte van Vlaanderen noemt.

Lees meer

LEUVEN: TOERISTISCH RIJPER MAKEN!

LEUVEN: TOERISTISCH RIJPER MAKEN!

15 - 09 - 2012

Er zijn de laatste jaren heel wat initiatieven genomen op toeristisch vlak, maar ik ben ervan overtuigd dat wij nog stukken beter kunnen. Leuven is  een sluimerende  toeristische parel. Als gemeenteraadslid heb ik  hier steeds op gehamerd. Deze bekommernis heeft ook een invulling gekregen bij de samenstelling van ons programma.

Lees meer

‘T ZWART SCHAAP

‘T ZWART SCHAAP

14 - 09 - 2012

Gisteren bij het rommelen in  mijn oude fotodoos kwam ik  twee leeftijdsgenoten tegen, Ludo Tubée van het sterrenrestaurent de Belle Epoque in de Bondgenotenlaan  en Daniel Vanparijs van 't Zwart Schaap.

Ludo hield het definitief voor bekeken op 25 december 2006 na 26 jaar uitzonderlijke kwaliteit te hebben geboden wat zich vertaalde in een terechte  Michelinster. Hierdoor verloor Leuven centrum  in korte tijd een tweede sterrenrestaurant. Een jaar voordien had chef Frank Fol zijn koksmuts reeds aan de haak gehangen van zijn Sire Pynnock op het Hogeschoolplein.

Danny van 't  Zwart Schaap liet zijn zaak over begin van dit jaar. Ik kwam er graag, waarom lees je in dit artikel van 2001.

Gelukkig heeft Leuven heel wat nieuw en jong gastronomisch talent in huis.

 

Lees meer

TEGENVALLENDE CIJFERS TOERISME EN HANDEL. STAGNEERT LEUVEN?

TEGENVALLENDE CIJFERS TOERISME EN HANDEL. STAGNEERT LEUVEN?

26 - 08 - 2012

Leuven behoort samen met Brussel, Antwerpen, Brugge, Gent en Mechelen, tot het unieke kransje van de Vlaamse kunststeden. Uit cijfers  dit weekeinde vrijgegeven door Toerisme Vlaanderen blijkt dat wij de slechtste leerling van de klas zijn wat betreft de inkomsten die men haalt uit verblijfs- en dagtoerisme.

Lees meer

REVOLTEERT FONSKE?!

REVOLTEERT FONSKE?!

26 - 08 - 2012

Sinds maandag 20/08 staat Fonske, na blij te zijn ingehaald door Jaartallen en ‘notabelen’, terug te pronken in het midden van onze fiere stad.

Lees meer

COLLEGE DE VALK WORDT GERESTAUREERD!

COLLEGE DE VALK WORDT GERESTAUREERD!

26 - 08 - 2012

Het college De Valk in de Tiensestraat lijkt  momenteel wel  de Rijksdag ingepakt door  de Bulgaarse kunstenaar Christo.

Lees meer

WAT VERDIENT EEN GEMEENTERAADSLID?

WAT VERDIENT EEN GEMEENTERAADSLID?

20 - 08 - 2012

Ik krijg dikwijls de vraag wat doet een gemeenteraadslid en wat verdien je daar aan. Niet iedereen heeft daar een duidelijke kijk op. Omdat ik sta voor openheid en transparantie geef ik graag wat toelichting.

Lees meer

DEVLIES WIL BELASTINGSVERLAGING, MAAR WEL PAS NA DE VERKIEZINGEN; WIE GELOOFT DIE MAN NOG?

DEVLIES WIL BELASTINGSVERLAGING, MAAR WEL PAS NA DE VERKIEZINGEN; WIE GELOOFT DIE MAN NOG?

15 - 08 - 2012

“Carl Devlies pleit ervoor om de indexering van het kadastraal inkomen (KI) te compenseren door een identieke verlaging van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing. Daardoor blijft de indexering, waartoe op nationaal vlak beslist wordt, voor de burger een nuloperatie.”

Lees meer

FLEURIG LEUVEN

FLEURIG LEUVEN

26 - 06 - 2012

Een stad kan in kleine dingen groot zijn. Dergelijke kleine ingrepen vergroten de belevingswaarde van een stad. Je gevel bebloemen, niet zo'n grote en dure inspabnning, kan daar o.a. aan meehelpen.

Lees meer

OXFORD AAN DE DIJLE

OXFORD AAN DE DIJLE

20 - 06 - 2012

Leuven is dank zij de universiteit een welvarende en jonge stad. Qua studentenaantal (meer dan 40.000) scoort de KU Leuven hoge toppen.  De uitstekende kwaliteit van het onderzoek en onderwijs vertaalt zich  in diverse internationale rankings.

Lees meer

SLUITINGSUUR: STOP DE EIGEN NESTBEVUILING EN HET ELECTORALE OPBOD!

SLUITINGSUUR: STOP DE EIGEN NESTBEVUILING EN HET ELECTORALE OPBOD!

21 - 05 - 2012

De tegenstrijdige berichten die er van uit de meerderheid worden gelanceerd i.v.m. een eventueel invoeren van een sluitingsuur resulteren  in nervositeit bij (een gedeelte van) de horeca. Zelfs meer, er is een sfeer van moedeloosheid, het lijkt wel een gevecht tegen de bierkaai. Men voelt zich het slachtoffer van electorale spelletjes vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Lees meer

HORECABELEIDS- EN ACTIEPLAN NODIG!

HORECABELEIDS- EN ACTIEPLAN NODIG!

26 - 04 - 2012

Door allerlei (vaak betuttelende) maatregelen en de veranderende tijdsgeest heeft de horeca het niet gemakkelijk, heel wat uitbatingen lopen op hun tandvlees en het water staat bij velen tot aan de lippen.

Lees meer

HET PLEIN VAN DE GEMISTE KANS!

HET PLEIN VAN DE GEMISTE KANS!

06 - 04 - 2012

De  Fochplein-saga  heeft ongeveer  10 jaar geduurd. Van het oorspronkelijk gewaagde ontwerp van het architectenduo Robbrecht en Daam, dat  pal in het midden van het plein een moderne constructie voorzag, is men afgestapt. 

Uiteindelijk is het een ‘verzonken’  plein geworden met een fietsenparking (550 plaatsen) en een aantal andere voorzieningen (sanitair, lockers...). Je bereikt deze ruimte via een  dubbele en brede trappenpartij. Je kunt  stellen dat de in Leuven ‘zo gelauwerde rector’ er na een aula ook nog amfitheater heeft bij gekregen.

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120602_00170539

Lees meer

SINT-DAMIAAN GEEN SANT IN EIGEN LAND.

SINT-DAMIAAN GEEN SANT IN EIGEN LAND.

27 - 02 - 2012

Pater Damiaan is een merkwaardig en inspirerend  figuur. Zijn sociaal engagement, zijn solidariteit met zwakkeren overstijgt  de religieuze dimensie die zijn heiligverklaring (11 oktober 2009) hem heeft gegeven.

De inzet van Damiaan moet ook voor huidige en toekomstige generaties een voorbeeld blijven. Het eigenbelang werd volledig ondergeschikt gemaakt aan de  persoonlijke opoffering voor zij die het lastig hebben in een soms egoïstische en bevooroordeelde samenleving.

Lees meer

DURE CAMERA’S ZIJN EEN HULPMIDDEL, POLITIE OP STRAAT EEN NOODZAAK!

DURE CAMERA’S ZIJN EEN HULPMIDDEL, POLITIE OP STRAAT EEN NOODZAAK!

30 - 01 - 2012

Open  Vld Leuven pleit voor een  efficiënt en modern uitgerust politiekorps dat preventief en doelgericht kan werken.

Lees meer

ONROEREND ERFGOEDBELEID: BETROKKEN SCHEPEN KRIJGT RESPIJT!

ONROEREND ERFGOEDBELEID: BETROKKEN SCHEPEN KRIJGT RESPIJT!

30 - 01 - 2012

Onze fractie dringt reeds lange tijd aan op een actiever, transparanter en rechtszekerheid biedend erfgoedbeleid.

Lees meer

ONDERGROND FOCHPLEIN: TE DURE JAARLIJKSE WEDERKERENDE KOST

ONDERGROND FOCHPLEIN: TE DURE JAARLIJKSE WEDERKERENDE KOST

29 - 01 - 2012

Op de gemeenteraad van januari 2012 werd ons medegedeeld dat de exploitatie van de ondergrond van het Fochplein jaarlijks  300.000 euro zou kosten, uiteindelijk is het 483.000 euro geworden!!! Toch niet te geloven voor 550 fietsen, een toilet en wat lockers.

 

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120625_00200016&word=FOCHPLEIN

Lees meer

EEN GLOBAAL BELEID OM HET AANTAL IMAGOVERLAGENDE BEDRIJVEN/WINKELS TERUG TE DRINGEN.

EEN GLOBAAL BELEID OM HET AANTAL IMAGOVERLAGENDE BEDRIJVEN/WINKELS TERUG TE DRINGEN.

21 - 12 - 2011

Rond het fenomeen van nachtwinkels is er al heel wat te doen geweest. Enerzijds voorzien ze in een socio-economische behoefte, maar anderzijds kunnen ze ook voor heel wat overlast zorgen, zeker als ze hun activiteit voornamelijk concentreren op  de verkoop van alcohol aan uitgaande jongeren.

Het stadsbestuur is zich bewust van het probleem en tracht er al jaren iets aan te doen, met wisselend succes.

Lees meer

STEDELIJK ONROEREND ERFGOEDBELEID: PAPPEN EN NATHOUDEN.

STEDELIJK ONROEREND ERFGOEDBELEID: PAPPEN EN NATHOUDEN.

16 - 12 - 2011

Leuven behoort tot het  kransje van de zes belangrijkste kunststeden van  Vlaanderen.

In tegenstelling tot Gent, Brugge, Mechelen... hebben wij geen eigen dienst monumentenzorg. Binnen de stadsdiensten erkent men  onvoldoende expertise te hebben om waardevolle panden en stadsgezichten  van sloop te vrijwaren.

Lees meer

TOEGANKELIJKHEID IS EEN BASISVOORWAARDE!

TOEGANKELIJKHEID IS EEN BASISVOORWAARDE!

15 - 12 - 2011

De adviesraad toegankelijkheid was de eerste om een memorandum op te stellen en een debat te organiseren ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezing/

Lees meer

GRATIS BUSVERVOER VOOR STUDENTEN KAN DIT NOG IN TIJDEN VAN CRISIS!?

GRATIS BUSVERVOER VOOR STUDENTEN KAN DIT NOG IN TIJDEN VAN CRISIS!?

10 - 12 - 2011

In Leuven kunnen studenten onbeperkt gratis reizen op alle geregelde buslijnen  van de Lijn binnen de stadszone Leuven. De stad Leuven betaalt de helft van de kostprijs. De rest wordt  gestort door de KU Leuven en de hogescholen. De stad dokt hiervoor een fiks bedrag neer, € 370.000.

Lees meer

OPTIMISME IN BARRE TIJDEN

OPTIMISME IN BARRE TIJDEN

17 - 11 - 2011

Optimism is a moral duty. Optimisme is een morele plicht. Deze uitspraak van de (liberale) denker Karl Popper (1902-1994)  zegt het volgens sommigen allemaal. 

Pessimisme is een zwaktebod, een gemakkelijkheidoplossing, want het rechtvaardigt passiviteit en stilstand.

Zonder optimisme en daadkracht hadden we nooit Amerika of de penicilline ontdekt. Daarom is optimisme   de enige manier om vooruit te geraken, op weg naar een betere wereld. Hoe moeilijk dit  ook is en hoeveel bezwaren er moeten worden weggewerkt en obstakels  overwonnen.

Lees meer

VOOR WAT MEER ORDE IN DE FIETSENCHAOS!

VOOR WAT MEER ORDE IN DE FIETSENCHAOS!

24 - 10 - 2011

Het fietsen moet worden gestimuleerd. De fiets is gezond voor wie hem gebruikt en goed voor het milieu. In kleinere drukke steden, zoals Leuven, is dit  het ideale vervoermiddel en een remedie tegen het verkeersinfarct dat steeds dreigender wordt.

Lees meer

STUDENTEN EN LEUVENAARS: DE GROTE UITDAGING VOOR DE KOMENDE LEGISLATUUR.

STUDENTEN EN LEUVENAARS: DE GROTE UITDAGING VOOR DE KOMENDE LEGISLATUUR.

26 - 09 - 2011

Leuvense studentenpopulatie groeit zienderogen.

De Leuvense symbiose moet een topprioriteit  zijn!

Het samenleven  van 50.000 studenten met 100.000 Leuvenaars moet omgebogen worden tot een win-win situatie voor Leuvenaars en de universiteit. Maar dan moet er wel werk van worden gemaakt!

 

 

Lees meer

IETS MEER AMBITIE MAG! HET LEUVENS VERHAAL VAN KUNST EN BEELDEN IN DE STRAAT.

IETS MEER AMBITIE MAG! HET LEUVENS VERHAAL VAN KUNST EN BEELDEN IN DE STRAAT.

13 - 09 - 2011

Een stad kan  in kleine dingen groot zijn. Hoe wordt er omgesprongen met de inrichting van het publiek domein. Welke materialen gebruikt men, hoe ziet het straatmeubilair eruit, heeft elke straat en plein groene toetsen, zijn er bloemen (al of niet aan de gevels), wordt er aandacht besteed aan gevelverzorging, originele uithangborden? Zijn er verassende doorsteken, naar straatjes en pleintjes, is er kunst in het straatbeeld die  verwondering opwekt. Deze aspecten bepalen de look and feel van een stad.

Lees meer

FOCHPLEIN, NEGATIEF ADVIES VAN DE COMMISSIE TOPONYMIE!

FOCHPLEIN, NEGATIEF ADVIES VAN DE COMMISSIE TOPONYMIE!

06 - 09 - 2011

Ondanks het feit dat de  commissie toponymie (plaatsnaamkunde) adviseert dat het niet opportuun is om de naam van het Maarschalk Fochplein te veranderen volhardt het college in haar   voornemen om dit scharnierplein  om te dopen tot het Rector de Somerplein.

Lees meer

MAAK VAN LEUVEN  ‘Dé  BELGISCHE MUZIEKSTAD’! MARKTROCK ALS ORGELPUNT.

MAAK VAN LEUVEN ‘Dé  BELGISCHE MUZIEKSTAD’! MARKTROCK ALS ORGELPUNT.

14 - 08 - 2011

Als  lid van de vroegere VZW Marktrock, de vereniging die het festival heeft gesticht  in 1982 en het heeft doen uitgroeien tot een legendarisch stadsfestival dat op zijn hoogtepunt tijdens drie dagen meer dan 300.000 bezoekers naar Leuven bracht en  70 (inter)nationale artiesten wist te programmeren op diverse podia in het prachtige  historisch stadshart, kijk ik steeds met een bepaalde scepsis uit naar   elke nieuwe editie. Begin 2007 zijn wij overgegaan tot de vrijwillige ontbinding (dus geen faillissement!) van de vereniging omdat het festival te groot en te duur was geworden en  teveel  financiële risico’s inhield.

Lees meer

HAPJE-TAPJE: EEN NIEUW ELAN!

HAPJE-TAPJE: EEN NIEUW ELAN!

29 - 07 - 2011

Hapje-Tapje is onstaan in 1988 als een gemeenschappelijk initiatief van de horecawijken in het centrum. Eerder bestond er op de Oude Markt reeds een succesvolle Biermarkt. Samen met collega Rikky Evers uit de Munstraat  gingen wij voor een breder concept dat reeds bij de eerste editie een schot in de roos bleek. In 2013 vieren wij onze vijfentwintigste verjaardag.De bijgevoegde tekst is van 2011.

Lees meer

NOGMAALS VALPARTIJ DOOR SLECHTE STAAT VAN STOEPEN EN WEGDEK!

NOGMAALS VALPARTIJ DOOR SLECHTE STAAT VAN STOEPEN EN WEGDEK!

01 - 06 - 2011

Vandaag (10/06/2011) is een oudere dame van 87 jaar op de Oude Markt ten val gekomen en afgevoerd met een ziekenwagen. Oorzaak: de losliggende  kasseien en putten.

Lees meer

LEUVEN, WERELDBIERHOOFDSTAD?! STRIJD REEDS BESLECHT?

LEUVEN, WERELDBIERHOOFDSTAD?! STRIJD REEDS BESLECHT?

10 - 05 - 2011

Stad participeert niet in biercentrum in Brouwerij De Hoorn
De renovatie van Brouwerij De Hoorn aan de Vaartkom in Leuven is in volle gang. Het project brengt een nieuwe dynamiek naar de Vaartkom van Leuven. Maar de ambitie van de stad om, zoals eerder meermaals aangekondigd, een bier experience centrum in de bakermat van de Leuvense biergeschiedenis te huisvesten, is stilletjes afgevoerd.

Lees meer

HET GRIJZE GOUD 2

HET GRIJZE GOUD 2

25 - 04 - 2011

Dat mensen steeds  ouder worden moet ons gelukkig stemmen. Optimale zorg voor ouderen, zonder sociaal onderscheid, is in een humane maatschappij evident, maar zal dit ook vanzelfsprekend blijven. Wij stuiten nu reeds op de  limieten van onze welvaartstaat De befaamde denktank ITINERA heeft de uitdagingen niet alleen opgesomd, maar heeft in haar 238 bladzijden tellende boek, ‘Het Grijze Goud’ heel wat oplossingen gesuggereerd.

Lees meer

HET GRIJZE GOUD 1

HET GRIJZE GOUD 1

21 - 04 - 2011

Hoe de babyboomgeneratie die nu het pensioendebat kleurt over een jaar of vijftien ouderenzorg zal bepalen en als men het slim speelt oplossingen zal aanreiken.

Lees meer

HET BLAUWE DOOSJE: HET VERHAAL VAN REMY

HET BLAUWE DOOSJE: HET VERHAAL VAN REMY

16 - 02 - 2011

Het liberalisme als beweging bestaat in Leuven al langer dan 170 jaar. Maar pas vanaf 1839 kan men spreken van een georganiseerd optreden van de liberalen met de bedoeling  mandaten te winnen in alle politieke geledingen. Dit heeft ons tot nu acht liberale Burgemeesters opgeleverd. De (voorlopig!) laatste was Raoul Claes (1932-1938).

Maar de liberaal die tot op heden het meest tot de verbeelding spreekt is ongetwijfeld Edward Remy (1813-1896). Onlangs verscheen er een prachtig boek, met veel fotomateriaal, over  Remy: ‘Het Blauwe Doosje’.

Lees meer

FATSOENLIJKE STRATEN, STOEPEN IS EEN BASISRECHT.

FATSOENLIJKE STRATEN, STOEPEN IS EEN BASISRECHT.

30 - 12 - 2010

Herhaaldelijk hebben we er op gehamerd in de gemeenteraad en de commissies.
Een comfortabel en goed ogend publiek domein  is een fundamenteel recht voor elke Leuvenaar.

Lees meer

TOERISME: STRATEGISCH BELEIDSPLAN.

TOERISME: STRATEGISCH BELEIDSPLAN.

25 - 11 - 2010

Vanochtend  (dinsdag 26/10/2010) werd  in het gerestaureerde Iers College het strategisch beleidsplan 2010-2015 toerisme Leuven voorgesteld. We kunnen nog zoveel beter scoren, een boodschap die ik reeds jaren verkondig.

Lees meer

DE BIEROORLOG TUSSEN LEUVEN BRUSSEL!

DE BIEROORLOG TUSSEN LEUVEN BRUSSEL!

29 - 09 - 2010

De beide burgemeesters, van Leuven en Brussel, hebben hun troepen reeds gemonsterd. Voorlopig staan ze nog teruggetrokken achter de respectievelijke stadswallen. Maar de spanning is om te snijden, een grote bieroorlog is niet meer te vermijden!

Heel wat belangstelling binnen de pers voor het claimen van de titel ‘wereldhoofdstad van het bier’. Is het nu Leuven of Brussel? Zondag heb ik als eerste de kat de bel aangebonden.

De waarheid is natuurlijk dat Leuven zich op snelheid heeft laten pakken.  Brussel, en vooral Sven Gatz, zijn alerter geweest, Leuven  heeft  te lang getalmd, m.a.w. het stadsbestuur kan een gebrek aan assertiviteit worden verweten (zie bijlage).

Lees meer

ONS WEGKWIJNEND HISTORISCH GEHEUGEN: DE LAMENTABELE STAAT VAN ONZE STADSWALLEN.

ONS WEGKWIJNEND HISTORISCH GEHEUGEN: DE LAMENTABELE STAAT VAN ONZE STADSWALLEN.

28 - 09 - 2010

In het werelddorp waarin we leven, waar alle grenzen lijken te vervagen, is het bijna ondenkbaar dat onze voorouders zich beschermden en opsloten achter hoge stadswallen. De eerste twaalfde-eeuwse Leuvense stadsmuur had een lengte van 2700 meter en omsloot ongeveer 40 hectaren. De wallen hadden 11 poorten en 31 torens. Op een beperkt aantal plaatsen zijn er nog overblijfselen te bezichtigen, ik gebruik bewust niet het woord bewonderen. Want de toestand van deze relicten is abominabel.

Lees meer

HET BEGIN VAN EEN COMMERCIELE BOOST VOOR DE BENEDENSTAD?

HET BEGIN VAN EEN COMMERCIELE BOOST VOOR DE BENEDENSTAD?

06 - 06 - 2010

Midden 2010 heeft het stadsbestuur ons weken in spanning gehouden over de mogelijke komst van een nieuwe ondergrondse paarkeergarage van meer dan 500 plaatsen voor de benedenstad. Uiteindelijk werd de locatie bekend gemaakt op mijn verjaardag (18/06). Ik kreeg het nieuws persoonlijk medegedeeld door het college. Het bleek uiteindelijk Den Bruul te zijn. Op 06/06/2010 hadden wij volgende bedenkingen. 

Lees meer

30 JAAR INZET VOOR DE ‘LANGSTE TOOG’!

30 JAAR INZET VOOR DE ‘LANGSTE TOOG’!

04 - 03 - 2010

Na dertg jaar actief te zijn geweest als secretaris en/of voorzitter van de VZW Oude Markt werd ik op 4 maart  2010 uitgebreid gehuldigd in het stadhuis door mijn vroegere collega's horeca-uitbaters, het college en tientallen anderen. Er waren diverse toespraken en  een optreden van Paul Michiels. Voor dit mooie feest ben ik de aanwezigen en vooral de organisatoren nog altijd bijzonder dankbaar. U vindt hier de toespraak van Eddy Beckers die mij is opgevolgd als voorzitter.

Lees meer

ONS STADSLOGO!

ONS STADSLOGO!

16 - 12 - 2009

In  Lokaal, het tijdschrift van de VVSG, van oktober stond een artikel  van Fons  Van Dyck, die o.a. aan de VUB merk- en communicatiestrategie doceert.
In dit artikel wordt  Leuven vermeld.

Lees meer

STATIONSOMGEVING REEDS AFGETAKELD. OVERLEG MEER DAN GEWENST!

STATIONSOMGEVING REEDS AFGETAKELD. OVERLEG MEER DAN GEWENST!

23 - 11 - 2009

Een tekst van  23/11/2009. Ondertussen is er niet veel veranderd, integendeel!

Lees meer

DE LEUVENSE STADSPOMPEN.

DE LEUVENSE STADSPOMPEN.

09 - 09 - 2009

De Leuvense stadspompen zijn stille getuigen van toen er nog geen leidingwater was en men water moest gaan ophalen om in zijn dagelijkse behoeften te voorzien. We vergeten soms al te gemakkelijk wat een uitzonderlijke luxe het is om stromend water te hebben. Dit was vroeger niet het geval en op vele plaatsen in de wereld moeten mensen nu nog kilometers afleggen om aan drinkbaar water te geraken. Sommige wetenschappers beweren dat de opwarming van de planeet en de overbevolking ons binnen een aantal decennia zullen confronteren met een uitdagend gebrek aan drinkbaar water.

Lees meer

WIE IS LUC?

WIE IS LUC?

16 - 05 - 2006

Voor zij die zich afvragen wie is die Luc, wat heeft die snuiter allemaal uitgespookt, hier een 'opstelletje'  uit 2006 dat je misschien kan helpen.  Je moet het  wel lezen in dat tijdsperspectief.

Ondertussen is er in de wereld, in dit land en voor mezelf heel wat veranderd.

Lees meer