BRIEF AAN DE BEWONERS VAN HET CENTRUM.

BRIEF AAN DE BEWONERS VAN HET CENTRUM.

11 - 10 - 2012

Ik ben gemeenteraadslid voor alle Leuvenaars, maar ik hoop dat niemand het mij kwalijk neemt dat ik een woordje richt tot mijn buren, de bewoners van het centrum.

Beste mensen,


Een hart hebben voor ONZE fantastische stad en haar bewoners, bestaat er een mooier doel? Dat heb ik altijd gehad als handelaar, activiteitenorganisator, gemeenteraadslid, maar vooral als Leuvenaar in hart en nieren.

Ik ben het enige gemeenteraadslid dat zo dichtbij het centrum  woont, op een paar honderd meter van ons indrukwekkende stadhuis..

Zo houd ik de vinger aan de pols, weet ik hoe leuk  het hier is, maar ken ik ook de minder prettige kanten.

Op de gemeenteraad heb ik nooit nagelaten om de problemen van het stadshart aan te kaarten.  Ik heb ervoor geijverd dat knelpunten als parkeren, bereikbaarheid, netheid, veiligheid, overlast… steeds aan bod kwamen.

Handelaars moeten de nodige kansen en steun krijgen. Een stad zonder bloeiende handel en horeca is saai, doods…

Een centrum  moet nu eenmaal  bruisen, maar u moet er ook in alle rust kunnen leven en wonen. Dat subtiele evenwicht nog verbeteren is een hele opdracht.
Op heel wat vlakken kan en moet er nog een tandje worden bij gestoken. Leuven moet nog beter worden!

Ik zou het erg appreciëren als ik uw steun en uw stem mocht krijgen. 
Geef uw vertrouwen aan iemand die zich al jaren continu inzet voor Leuven!

Vergeet het niet: deze verkiezingen zijn lokaal, ze gaan over onze stad Leuven. De rest is bijzaak!

Van harte bedankt en tot zondag in het stemhokje.