DE MACHT VAN DE LIJN!

DE MACHT VAN DE LIJN!

06 - 09 - 2015

De discussie over het enorm aantal bussen dat door de Bondgenotenlaan rijdt mag niet stoppen, daarom heb ik dit item  nog eens aangekaart op de gemeenteraad.

 

 

 

Proefproject in Brugge als voorbeeld?

Reduceer het aantal bussen in het centrum, zonder de dienstverlening te verminderen!


Ondanks de inspanningen van De Lijn (hybride bussen, ringbussen…) blijft  de druk op het centrum veel te groot.

Het maatschappelijk draagvlak om ongeveer 1400 bussen door het centrum en voornamelijk  de Bondgenotenlaan   te jagen  verkleint. Zelfs de handelaars van de Bondgenotenlaan zijn nu vragende partij om het aantal bussen te reduceren.

De Lijn tracht ons doen te geloven dat we fier moeten zijn op het feit dat we in  het hart  van de stad de drukste bushalte van Vlaanderen hebben. Eerder iets om beschaamd over te zijn.

De monopoliepositie en de almacht van De Lijn heeft ervoor gezorgd dat we naast de Grote Markt jarenlang zullen  opgezadeld  zijn met een betonnen plein  dat doorkruist wordt door een expresweg voor bussen. We gaan de discussie over de transformatie of “mismeestering” van het vroegere Fochplein niet opnieuw oprakelen.

Maar wij zijn er wel van overtuigd dat het busverkeer op een andere manier kan worden georganiseerd zonder te moeten inboeten in de dienstverlening.

In het verleden hebben wij daar steeds voor gepleit omdat dit de belevingswaarde van de stad voor de bewoners en de (winkelende) bezoekers zal vergroten.
Het past trouwens  perfect in het plaatje van Leuven Klimaat Neutraal 2030.


Wat in Brugge kan moet in Leuven ook kunnen!


We waren blij verrast toen wij vernamen dat er in Brugge vanaf 1 januari 2016, gedurende één jaar, een proefproject wordt opgestart waardoor het aantal bussen in het centrum drastisch daalt.

In de Steenstraat, de voornaamste winkelstraat van Brugge, zouden er zelfs vijf maal minder bussen rijden.


Men beschouwt dit project niet als het einde van de rit maar  wel als een aanzet tot het realiseren van een volledig nieuw verkeersmodel.

Het Brugs stadsbestuur drong al lang aan op een aanpassing van het bestaande mobiliteitsmodel, het zogenaamde stermodel waarbij alle stadslijnen langs de markt passeren, en heeft nu  een eerste slag thuisgehaald.

In plaats van door de winkelstraten, gaat een groot deel van de buslijnen er nu omheen rijden.

Binnen het Brugs mobiliteitsbeleid is  de keuze voor lichter en minder busvervoer in het centrum een belangrijk uitgangspunt.

Wel wordt aangegeven dat het huidige reizigersaantal moet behouden blijven en dat het centrum van Brugge moet  worden bediend.

Grote bussen in het Brugs centrum zouden dan definitief worden vervangen door microbussen en… kleine shuttlebussen!


De  buit met de kleinere bussen is evenwel nog niet binnen.  De onderhandelingen met De Lijn verlopen stroef, maar de Brugse  burgemeester, Renaat Landuyt, verhoogt zonder verpinken de druk op  de vervoermaatschappij…

 

Ongenoegen over de dominantie van De Lijn!

 

Het is niet te verwonderen dat heel wat lokale politici  De Lijn te dominerend vinden.

Er leeft   ongenoegen over de samenwerking met De Lijn. Vaak blijft de input beperkt tot vrijblijvend advies.
Steden en gemeenten moeten vragende partij zijn om een meer belangrijke rol te spelen bij de organisatie van het openbaar vervoer.

Als lokaal bestuur heeft men geen enkele beslissingsmacht over de bussen die door de stad rijden!

Men kan zich de vraag stellen of de gemeenten niet zelf het openbaar vervoer moeten beheren. Uiteraard blijft een boven lokale kijk belangrijk.

De voorzitter van het VVSG Luc Martens vindt dat burgemeesters uitdrukkelijker dan vandaag moeten kunnen beslissen over het openbaar vervoer in hun stad of gemeente… Iets om  mee te nemen als de nieuwe beheersovereenkomst met  De Lijn wordt afgesloten.

In Leuven heeft De Lijn steeds geargumenteerd dat het overstappen op  kleinere shuttlebussen aan de ring of het station, richting centrum geen opportuniteit  is. Blijkbaar gaat de vervoersmaatschappij in Brugge dan toch overstag!

We vragen dat het college dit Brugs proefproject van nabij volgt en ondertussen  onderhandelt met De Lijn om de sliert bussen in het centrum drastisch te verminderen zonder evenwel de dienstverlening af te bouwen.


Luc Ponsaerts
Gemeenteraadslid Open Vld
31/08/2015