DEVLIES WIL BELASTINGSVERLAGING, MAAR WEL PAS NA DE VERKIEZINGEN; WIE GELOOFT DIE MAN NOG?

DEVLIES WIL BELASTINGSVERLAGING, MAAR WEL PAS NA DE VERKIEZINGEN; WIE GELOOFT DIE MAN NOG?

15 - 08 - 2012

“Carl Devlies pleit ervoor om de indexering van het kadastraal inkomen (KI) te compenseren door een identieke verlaging van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing. Daardoor blijft de indexering, waartoe op nationaal vlak beslist wordt, voor de burger een nuloperatie.”

Zelfs binnen de meerderheid heeft niemand dat ooit ontkend: reeds drie maal, telkens in de eerste jaren na de verkiezingen, heeft Carl Devlies de belastingen verhoogd. Telkens weer werd voor de verkiezingen gezegd dat er geen vuiltje aan de lucht was en dat alles onder controle was. Onmiddellijk erna komt men iedere keer weer met allerhande excuses om toch belastingsverhogingen door te voeren.

Schepen Devlies wil dit nogmaals proberen.

Daarvoor beroept hij zich op de zogenaamd schitterende cijfers van de rekeningen. Maar deze geven nog maar eens aan dat de meerderheid, inclusief NVA die trouwens alle belastingsverhogingen heeft mee goedgekeurd,  de cijfers graag opsmukt.

Vooreerst de reserves die zo sterk zouden stijgen. Niets meer dan een flauwe truc: de 19 miljoen Euro die men van het Vlaamse Gewest krijgt voor de Parkabdij worden zomaar bij deze reserves gevoegd. Dat zijn toezeggingen voor subsidies die men slechts zal krijgen als men voor een veelvoud van dat bedrag investeert in de Parkabdij. Die 19 miljoen zijn  maar een deeltje van de totale kost van dat project. Een dossier waarvan men nog altijd de definitieve kostprijs niet kent en waarvoor men in de meerjarenbegroting niets heeft voorzien, maar dat is een weerkerend fenomeen.

Het eigenlijke resultaat zou voor 2011 ook zéér positief zijn zegt de meerderheid. Is niet moeilijk: de inkomsten stegen met meer dan 7,5 miljoen wat meteen de hele positieve tendens verklaart. Of hoe de Leuvenaar blijft betalen en Carl Devlies hem tracht te sussen met een “beperkte belastingsverlaging” na de verkiezingen.

De meerderheid van SPA-CD&V-NVA pakt graag uit met de investeringen die men heeft doorgevoerd. Men zegt er niet bij dat deze veel meer hebben gekost dan voorzien en zeker niet dat deze aan de Leuvenaar zeer veel kosten. Daarom moesten de inkomsten stijgen en heeft men keer op keer de belastingen verhoogd. Dat dit na de verkiezingen anders zal zijn is een illusie.

Dat Carl Devlies met zijn palmares nu vertelt dat men morgen gratis scheert is er dan ook ver over.

Voor LEUVEN+ (Open Vld)

Hans Bracquené
Luc Ponsaerts