DURE CAMERA’S ZIJN EEN HULPMIDDEL, POLITIE OP STRAAT EEN NOODZAAK!

DURE CAMERA’S ZIJN EEN HULPMIDDEL, POLITIE OP STRAAT EEN NOODZAAK!

30 - 01 - 2012

Open  Vld Leuven pleit voor een  efficiënt en modern uitgerust politiekorps dat preventief en doelgericht kan werken.

Toch hebben wij bij deze dure  uitbreiding van het cameranetwerk (960.000 euro), gekoppeld aan een jaarlijks terugkerend  onderhoudscontract (82.000 euro)   onze bedenkingen.

Een minimumvereiste is dat we  kunnen controleren dat deze apparatuur optimaal wordt gebruikt en dat  ze ook rendeert. Camera’s hangen zonder een maximale opvolging in de dispatching lijkt ons nutteloos. Een jaarlijks nauwkeurig verslag door de korpschef, over gebruik en resultaat,  is een noodzaak.

Dergelijke speeltjes zijn snel afgeschreven, we moeten ons hoeden dat we niet in een investeringsmaalstroom terecht komen van steeds maar ‘nieuwe en betere’ apparatuur ons aangeprezen door handige ICT-lui.

Camera’s zijn een ondersteuning en zeker een waardevol hulpmiddel, maar ze mogen de aanwezigheid van de politie op straat of in de buurten niet verdringen. Integendeel, wij pleiten voor een grotere  visuele waarneembaarheid en directere aanspreekbaarheid van de politie (meer blauw op straat!). Ook moet het aantal specifieke  en   gecoördineerde acties in probleemzones worden opgedreven.

In die zin krijgen we ook veel vragen waarom het wijkcommissariaat in het centrum ’s avonds en ’s nachts niet meer open is.

We kennen de argumentatie  van deze meerderheid: het moet steeds bemand worden door twee mensen die nu, sinds de sluiting,  kunnen  worden ingezet  om te patrouilleren.

De  vraag bewijst evenwel hoe belangrijk perceptie is  bij ontrading en het al of niet hebben van een veiligheidsgevoel.

Maar ja, hetzelfde geld kan men geen twee of driemaal uitgeven en daar knelt uiteraard het schoentje.

Luc Ponsaerts
Voor Open Vld Leuven

30//01/2012