EINDELIJK EEN AANZET TOT EEN MASTERPLAN VOOR VISMARKT EN OMGEVING!

EINDELIJK EEN AANZET TOT EEN MASTERPLAN VOOR VISMARKT EN OMGEVING!

23 - 01 - 2017

Wij zijn bijzonder tevreden dat er eindelijk schot komt in het dossier van de Vismarkt en de straten in de directe omgeving. Beter laat dan nooit!

De benedenstad, met o.a. de Vismarkt en zijstraten en het tweede stuk van de Mechelsestraat (tussen de Vismarkt en de Halvestraat) is een prachtig stukje Leuven dat rijk is aan historisch erfgoed, fantastische gevels, heel wat gespecialiseerde handelszaken en een eigen authentieke sfeer heeft. Een plaats om ongedwongen rond te kuieren.

Een totaal andere ervaring dan de kant van Leuven die vooral wordt gekenmerkt door wederopbouwarchitectuur (Bondgenotenlaan, Diestse...). Maar beide delen van onze stad vullen mekaar aan en maken de totaliteit  des te boeiender en sterker.

Wanneer de parking onder de Bruul is gerealiseerd (vermoedelijk tegen 2020) kan men beginnen met de verfraaiing van de hele omgeving en kan de publieke ruimte op een functionele maar vooral kwaliteitsvolle  en inspirerende manier worden heringericht.

Open Vld heeft steeds gepleit om dit boeiend stuk Leuven de nodige aandacht te geven.

Er is reeds een consultatieronde geweest waar de burger  zijn ideeën kwijt kon. Wij juichen dit toe.

Het stadsbestuur moet goed luisteren naar de inwoners en de handelaars van de  betrokken buurt. Het participatietraject moet  op een constructieve manier worden doorlopen.

Maar het is zo  maar geen plein. Historisch, architectonisch is dit een sleutellocatie. De oudste markt van de stad, de gewezen vroegere binnenhaven, de geschiedenis die hier werd geschreven en de prachtige relicten die er naar verwijzen, maken dit plein uniek.

Wij hopen dat het stadsbestuur  durf, lef en vooral de ambitie heeft om van het geheel een parel te maken. Een goed ontwerper is dan ook geen luxe, maar een noodzakelijkheid.

Binnen het Leuvens pleinenlandschap moet dit plein een eigen en bijzondere plaats krijgen.

Het mag niet het zoveelste pleintje worden met wat groen en bankjes.

Deze omgeving verdient een meer gedurfde invulling, waardoor de commerciële activiteit wordt aangezwengeld, het wonen er aangenamer wordt en de bezoeker, de toerist wordt  verrast.

Goed is dat de Vlaamse Bouwmeester wordt betrokken bij het zoeken naar een geschikt ontwerp.

Wat ons gunstig stemt is dat de vernieuwing van de Mechelsestraat er zal voor zorgen dat die aansluit op de gerenoveerde Sluisstraat en het  wel zeer geslaagde Sluispark.

Langzaamaan verstrengelen de vroegere binnenhaven aan de Vismarkt en de nieuwe haven, de Vaart, in elkaar en ook dit zal beide locaties versterken!

Luc Ponsaerts
Gemeenteraadslid Open Vld
23/01/2017