FOCHPLEIN, NEGATIEF ADVIES VAN DE COMMISSIE TOPONYMIE!

FOCHPLEIN, NEGATIEF ADVIES VAN DE COMMISSIE TOPONYMIE!

06 - 09 - 2011

Ondanks het feit dat de  commissie toponymie (plaatsnaamkunde) adviseert dat het niet opportuun is om de naam van het Maarschalk Fochplein te veranderen volhardt het college in haar   voornemen om dit scharnierplein  om te dopen tot het Rector de Somerplein.

Geen dwingende reden

In haar advieswerk met betrekking tot de Leuvense straatnamen hanteert de commissie als eerste principe: ‘om de bestaande namen van straten en pleinen zoveel mogelijk intact te laten, zeker als ze reeds geruime tijd gebruikt zijn, goed ingeburgerd zijn, algemeen bekend  zijn bij de Leuvenaars en bezoekers en deel uitmaken van het collectieve geheugen, tenzij er een dwingende reden voor naamsverandering is’.

De Open Vld-fractie ziet in dit advies een bevestiging van haar reeds eerder ingenomen standpunt, namelijk dat een naamsverandering geen enkele zin heeft en niet beantwoordt aan de verzuchtingen en bekommernissen van de Leuvenaars. 

Een dwingende reden lijkt ons niet aanwezig.

Als gemeenteraadslid hebben wij niet de pretentie om de geschiedenis te herschrijven (laat dit aan specialisten...) of  onze interpretatie op te dringen aan de bewoners van deze stad. Onze burgemeester heeft die behoefte blijkbaar wel. Wij weten ook dat hij graag provoceert. Maarschalk Foch een massamoordenaar noemen is zo’n provocatie. In Parijs ligt de Maarschalk nog steeds, als een grote held, opgebaard in een praalgraf in de Dôme des Invalides.

Als deze provocatie de discussie rond de wereldoorlog (I,II) in onze stad zou verdiepen en zou leiden tot  een breed Leuvens debat  dan zouden wij daar kunnen mee leven. Maar wat is het resultaat de maarschalk wordt vervangen door  een rector.

Ook hier is het oordeel van de commissie toponymie vernietigend voor de keuze van het college.

De commissie gaat ervan uit dat  een plein benoemen met een persoonsnaam weinig relevant is. Persoonsnamen verliezen snel hun betekenis en hebben weinig eeuwigheidswaarde.  Bij Pieter de Somer heb je nog het dubbel gebruik want er bestaat tevens een Pieter de Somerlaan in Heverlee. Deze straat nog eens van naam veranderen is administratief niet aanbevolen (kreeg de huidige naam pas in 1999).

Laat het centrum aan de Leuvenaars!

De universiteit is reeds goed bedeeld qua plaatsnamen, denk o.a. aan het nieuwe Professor van Overstraetenplein.

Het is belangrijk voor de trots en de eigenwaarde van de Leuvenaar dat plaatsen, straten in het historisch stadshart refereren naar de rijke geschiedenis van de stad (laat ons het gevoel dat wij ook nog een echte stad zijn en niet alleen een grote universiteit).

De verschrikkingen van de twee wereldoorlogen zijn erg bepalend geweest voor de geschiedenis en het uitzicht van deze stad. Dit moet in ons collectief geheugen gegrift blijven.  Daarom mag deze mooie symbolische drie-eenheid van martelaren, bondgenoten en bevrijders (Foch als opperbevelhebber van de geallieerden) niet worden doorbroken.

Dit opofferen aan een verdienstelijke rector is een slag in het gezicht van elke rechtgeaarde Leuvenaar, die  zich in het diepste van zijn ziel verraden voelt. 

Wij wijzen nogmaals op het democratisch deficit, tekort  bij de afhandeling van de procedure. Met de vele voorstellen van individuele personen of groeperingen werd geen enkele rekening gehouden. 

Wij hopen dat het college nog op zijn beslissing terugkomt en dat dit dossier, omwille van zijn grote gevoeligheid, wordt doorgeschoven naar een volgende legislatuur.

Indien niet, raden wij elke Leuvenaar aan om massaal protest aan te tekenen via het openbaar onderzoek.


Voor de Open Vld-fractie.

Luc Ponsaerts.

0477/66 29 37