GRATIS BUSVERVOER VOOR STUDENTEN KAN DIT NOG IN TIJDEN VAN CRISIS!?

GRATIS BUSVERVOER VOOR STUDENTEN KAN DIT NOG IN TIJDEN VAN CRISIS!?

10 - 12 - 2011

In Leuven kunnen studenten onbeperkt gratis reizen op alle geregelde buslijnen  van de Lijn binnen de stadszone Leuven. De stad Leuven betaalt de helft van de kostprijs. De rest wordt  gestort door de KU Leuven en de hogescholen. De stad dokt hiervoor een fiks bedrag neer, € 370.000.

In een tijd dat iedereen de tering naar de nering moet zetten kun je, je afvragen of we  ons deze budgettaire luxe nog kunnen permitteren.

Studenten zijn mensen in de fleur van hun leven en Leuven is een kleine en bijzonder compacte stad, waar men alles te voet of met de fiets kan afleggen.

Hoe leg je uit dat  gepensioneerden  hun voorrecht,  via een gratis busabonnement,  wel verliezen en studenten nog gezwind gratis de bus kunnen nemen?

Verkeersdeskundigen  trekken trouwens de impact van deze maatregel op de globale mobiliteit in Leuven in twijfel en minimaliseren  het effect er van.

De laatste studie over studentenmobiliteit, die werd uitgevoerd door de KU Leuven,  dateert  reeds van 2006. Ondertussen is de studentenpopulatie flink gestegen, een actualisering dringt zich op.

Uit een nieuwe grondige analyse zal moeten blijken hoe wij de studentenmobiliteit aanpakken, welke vervoersmodi moeten worden gepromoot en of we het nu gespendeerde bedrag niet efficiënter en nuttiger kunnen  aanwenden.


Luc Ponsaerts
Namens Open Vld Leuven
20/12/2011