HERINRICHTING VAN PLEINEN EN STRATEN, WAAROM HOLDERDEBOLDER?!

HERINRICHTING VAN PLEINEN EN STRATEN, WAAROM HOLDERDEBOLDER?!

04 - 06 - 2016

Het stadsbestuur doet al het mogelijke om ons  doen te geloven in de voordelen van een verkeersluw of verkeersvrij centrum.

In de communicatie die men tracht te ontwikkelen worden er ons idyllische  tekeningen gepresenteerd, die ons zouden moeten doen watertanden.

Vogeltjes, vlaggetjes, speeltuigen, bloemetjes, banken en tafels, groenperkjes, lachende gelukkige mensen… de zon lijkt er nimmer onder te gaan!
O.a het  verwaarloosde Smoldersplein en Hogeschoolplein zullen worden verblijd met dergelijke (tijdelijke) inrichting.

Kortom een publieke domein waar de volksvijand nummer één, de wagen, definitief is verbannen en waar de te lang onderdrukte inwoner de publieke ruimte glorieus en met triomf terug heeft heroverd.

Om ons reeds een voorsmaakje te geven van deze hemelse zaligheid heeft de groendienst, tijdens de periode van de  info-tentoonstelling, zowaar een groene  oase  gecreëerd voor de Romaanse Poort.

De realiteit leert ons echter dat voorlopige inrichtingen niet altijd positief worden ervaren.

Denk maar aan de Grote Markt die meer dan twintig jaar geleden ook een voorlopige inrichting kreeg.
De appreciatie kwam er pas  toen het plein definitief was heringericht.

Wanneer de bereikbaarheid van de stad en de parkeermogelijkheden verminderen dan moet je de bezoeker, de inwoner iets in de plaats geven en een goed ingerichte publieke ruimte biedt soelaas en doet mensen vergeten wat zij denken te missen.

Laat ons niet dezelfde fout maken als in Brussel bij het verkeersvrij maken van de centrale lanen. Deze lanen worden tijdelijk opgevuld met allerlei rommel, boomstammen, constructies gemaakt uit palletten, tweedehandse planten- en bloembakken…

Dit heeft ervoor gezorgd dat er heel wat onfris volk werd  aangetrokken zodanig dat vooral ’s avonds en ’s nachts de hinder van het kabaal groter is dan van het vroegere verkeer. Hierdoor is het onveiligheidsgevoel nog toegenomen!

Ik herinner mij nog levendig dat men op het Hogeschoolplein, meer dan een decennium terug, de banken heeft moeten weghalen omdat dit  ’s nacht een pleisterplaats was geworden van drinkenden, die  zorgden voor getier en  vuiloverlast.

Graag hadden wij nu reeds een stand van zaken gehad wat het  herinrichten van pleinen en straten betreft. Kan er nu reeds een tipje van de sluier worden opgelicht en hoe zal dit gespreid worden in de tijd.

We kunnen ons natuurlijk ook de vraag stellen of het niet beter is om het centrum pas verkeersvrij of luw te maken als men ook de financiële middelen heeft om de openbare ruimte kwaliteitsvol aan te passen.

Waarom nu snel holderdebolder?

Luc Ponsaerts
Voor Open Vld
21/03/2016