HERTOGENSITE

HERTOGENSITE

18 - 08 - 2016

Veel te lang is de Hertogensite een stadskanker, laat het nu vooruitgaan!

 

Leuven heeft de laatste twintig jaar  een enorme metamorfose ondergaan. Er werd op diverse plaatsen razendsnel gebouwd, voor sommigen zelfs iets teveel!

Maar hoe hard het ging met bv. de stationsomgeving en de Vaartkom des te moeilijker het verliep met de Hertogensite.

Reeds in 2001 organiseerde de KULeuven een beperkte wedstrijd voor de herbestemming van de Sint-Pieter/Sint-Raphaelsite. Na de wedstrijd van toen werd het  masterplan  met de Stad en De Lijn gefinetuned tot een basis voor een RUP.

Om diverse redenen, maar vooral omdat het ontwerp-proces onvoldoende werd gekoppeld aan debat en reflectie, bleef het project lang ter plaatse  trappelen.  Het plan had onvoldoende maturiteit en kwaliteit en vertoonde heel wat hiaten op gebied van erfgoed, duurzaamheid, mobiliteit, groeninplanting…

Ondertussen werden de Barbarasite en het Janseniushof van de Hertogensite losgekoppeld.

Een paar jaar terug heeft de stad een stap teruggezet en  abstractie gemaakt van het eerste plan. De stad nam eindelijk  terug plaats achter het stuur en definieerde  doelstellingen en randvoorwaarden, wat na heel wat studiewerk met diverse partners  en een gedoseerd participatief project resulteerde in een definitief masterplan eind 2014.

We zijn verheugd dat  het voorlopige RUP nu aan de gemeenteraad wordt gepresenteerd. Als dit een bewijs is dat er eindelijk schot in de zaak zit zijn wij zelfs tevreden.

Geef toe, dit amalgaam aan  in mekaar verstrengelde gebouwen, dit eiland van meer dan zes ha in het  hart  van onze stad, de plaats waar onze stad is ontstaan en gegroeid, is nu nog steeds een stadskanker van het ergste allooi. We kunnen niet spreken over een revalorisatie van de benedenstad als deze site niet snel en grondig wordt aangepakt.

Het duurt allemaal zo lang, zelfs onze burgemeester heeft ooit zijn politieke toekomst  gekoppeld aan het verdwijnen van de ‘gele olifant’.

Het zal een wereld van verschil maken als deze site  een degelijke invulling krijgt. Aan de rand van de stad zijn er heel wat projecten met succes gerealiseerd, maar het stadshart blijft verweesd achter, het lijkt wel een  gebombardeerde oorlogszone!

Laat het vooruitgaan!

Is het masterplan en het RUP ideaal? Op  alles kunnen er wel bedenkingen worden geformuleerd. I.p.v. twee auditoria er drie bewaren? De verpleegsterschool niet opofferen voor een betere mobiliteit, de hoogbouw in het midden van het terrein minder hoog maken… men kan er over discussiëren.
Maar wij hopen dat het dossier niet weer geblokkeerd wordt, het zou echt zonde zijn!

Podiumkunstenzaal hoort thuis  in de benedenstad!

Wat wel  verassend is, is het feit dat het stadsbestuur een plan A en B heeft met en zonder de podiumkunstenzaal. Men beweert dat men alle voorbereidingen zal treffen voor de realisatie van deze  zaal, maar dat men een volgend college niet wil opzadelen met de realisatie ervan.

Over de locatie van deze zaal is er reeds heel wat te doen geweest. Voor de versterking van het imago en het prestige van de benedenstad zou een als landmark  fungerend architectonisch pareltje zeker niet misstaan.

Ook moet je er rekening mee houden dat er in de omgeving reeds heel wat culturele infrastructuur bestaat. Ik denk  aan de Predikherenkerk, het Augustinessenklooster met de Romaanse Poort.
Zo krijg je  een culturele cluster,  vergelijkbaar met de Bijlokesite in Gent.

En is het dwaas om te dromen van een belevingscentrum, of museum rond de zorg op de plaats waar bijna  duizend jaar terug reeds zorg werd verstrekt.  Leuven is toch het zorgcentrum bij uitstek.

Kun je, je een betere locatie indenken voor  de verzameling van HISTARUZ als het Augustinessenklooster, toch  beter dan het Vesaliusinstituut?

Sommigen willen ook nog een fikse uitbreiding van het handelsaanbod aan de kant van de Brusselsestraat. Je kunt je de vraag stellen, in tijden van een ommekeer in de kleinhandel o.a. via e-commerce, of dit wel realistisch is. We evolueren naar een ander soort van handel en een andere beleving. In Nederland o.a. streeft men naar een concentratie en verkleining van het kernwinkelgebied om zo de leegstand te reduceren.

Wat dan ook, laat er ons aan beginnen. Het heeft  lang genoeg geduurd.

Luc Ponsaerts
Gemeenteraadslid Open-Vld
18/08/2016