HET LOT VAN DE BOGENRIJ OP TOSCAANSE ZUILEN ALS RELICT VAN HET DRIEUXCOLLEGE.

HET LOT VAN DE BOGENRIJ OP TOSCAANSE ZUILEN ALS RELICT VAN HET DRIEUXCOLLEGE.

14 - 12 - 2015

 De Schrijnmakersstraat is een wat ondergewaardeerde verbinding tussen de Mechelsestraat en de Vaartstraat.

Qua architectonisch erfgoed is er heel wat te beleven en ook op commercieel vlak profileert de straat zich steeds meer.
Zeker sinds Dagelijkse Kost er wordt ingeblikt in het prachtige pand, De Dry Coppen.

Maar het is ook de straat met de wat rare doodlopende poort, als overblijfsel van het Drieuxcollege.

Dit college, vergelijkbaar met het Luxemburg- en het Villerscollege in de Vaartstraat, werd grotendeels verwoest in WO I.

Enkel de poort aan de Schrijnmakersstraat en de bogenrij van de gelijkvloerse verdieping van de middenvleugel stonden nog overeind.

De bogenrij op Toscaanse zuilen werd verplaatst naar de binnentuin tussen de voormalige Vicus Artium (vroegere stadsbibliotheek), het Sint-Ivocollege en het Stedelijk Museum Vander Kelen-Mertens.

De locatie waarheen het vredegerecht, de handelskamer en de academie na de Eerste Wereldoorlog waren verhuisd (activiteiten die voorheen in het Drieuxcollege plaatsgrepen).

Sindsdien rest op de oorspronkelijke locatie van het Drieuxcollege enkel nog de poort in de Schrijnmakersstraat.

Tijdens de vorige gemeenteraad werd het dossier rond de restauratie van de poort in de Schrijnmakersstraat goedgekeurd, iets wat we uiteraard toejuichen.

Maar wat met de bogenrij die verdween toen het museum M werd gebouwd (zie bijgevoegde foto)?

We herinneren ons nog levendig het tuintje met de wat verzonken waterpartij, met in het midden het kubistische beeld ‘De menselijke krachtinspanning’ (1937) van Oscar Declerck. Beeld dat op krachtige en intense manier de wederopstanding van Leuven moest symboliseren!
Bestaan deze overblijfselen van het Drieuxcollege nog of vervoegen ze ergens in een stoffig magazijn ‘Le Jardin Imaginaire’ van Daniël Buren.
Trouwens hoe is het met onze vriend Sylvain Van de Weyer, eminent lid van het Voorlopig Bewind, die in Leuven telkens maar een voorlopige plaats kreeg?
Heeft Leuven nog een aantal verborgen of verkommerde ‘schatten, relicten’? We zouden het graag weten!

Luc Ponsaerts

14/12/2015