HORECABELEIDS- EN ACTIEPLAN NODIG!

HORECABELEIDS- EN ACTIEPLAN NODIG!

26 - 04 - 2012

Door allerlei (vaak betuttelende) maatregelen en de veranderende tijdsgeest heeft de horeca het niet gemakkelijk, heel wat uitbatingen lopen op hun tandvlees en het water staat bij velen tot aan de lippen.

Door o.a. het rookverbod dreigen vooral de buurt- en volkscafés, die een belangrijke sociale functie hebben, zware klappen te  krijgen.

In Leuven worstelt  de nachthoreca met een steeds  groter wordend imagoprobleem wat betreft overlast en veiligheid.

In 2004, op vraag van de Open Vld-fractie, is men in navolging van Gent, begonnen met het opstellen van een horecabeleidsplan. Er werd  drie jaar aan gewerkt. In  2007 werden de resultaten van   onderzoek, analyse en de bevindingen van diverse werkgroepen gebundeld in een eindrapport.

Spijtig genoeg  is deze nota in de lade van de centrummanager blijven liggen en werd ze nooit geactualiseerd!

Horeca en stad hebben mekaar evenwel nodig. Een aantrekkelijke stad vraagt een levendig, gevarieerd en kwaliteitsvol horeca-aanbod. Dit kan alleen wanneer de stad een horecavriendelijk klimaat creëert.

Het wordt hoog tijd dat er vernieuwd overleg komt en dat het horecabeleidsplan stevig wordt bijgespijkerd om te resulteren in een aangepast actieplan.

Problemen lost men niet op door de zwarte piet naar mekaar door te schuiven of  met een vermanend vingertje te wijzen

Leuven moet zich op horecagebied herprofileren als een kwaliteitsstad die gericht is op een breder en diverser publiek als studenten alleen.

Naast een geactualiseerd horecabeleidsplan, moeten wij onze stad, via events en diverse acties in de schijnwerper plaatsen als een veilige, aangename, maar vooral  dynamische en trendgevoelige stad.

Maar je mag niet alle heil verwachten van de stad.

Vooral de horeca-uitbaters moeten blijk geven van originaliteit , inventiviteit. De stad zou, als stimulans, de meest vernieuwende horecaconcepten jaarlijks kunnen belonen met een horeca-award en extra aandacht.

Diversifiëren, specialiseren en authenticiteit zijn  de sleutelwoorden.

De consument stelt steeds hogere eisen aan de kwaliteit van het winkel- en horeca-aanbod.

Heel wat  randvoorwaarden bepalen de kwaliteit  mee. Naast  de diversiteit van het aanbod zijn de uitstraling en verfraaiing  van de handelspanden en de wijken, de kwaliteit en de inrichting van het openbaar domein, de bereikbaarheid,  de bestrijding van de leegstand, een integrale aanpak van de overlast... even belangrijk.


Luc Ponsaerts,

Gemeenteraadslid Open Vld.

26/04/2012