INHULDIGING RECTOR DE SOMERPLEIN, ZATERDAG 22 SEPTEMBER: FEESTVREUGDE TERECHT?

INHULDIGING RECTOR DE SOMERPLEIN, ZATERDAG 22 SEPTEMBER: FEESTVREUGDE TERECHT?

16 - 09 - 2012

Zaterdag 22 september nodigen het stadsbestuur en De Lijn ons uit om te komen feesten op het nieuwe Rector De Somerplein. Moet de Leuvenaar zich gelukkig prijzen en is vieren hier op zijn plaats. Ik kan mij voorstellen dat de handelaars die hier een zaak hebben tevreden zullen zijn dat ze eindelijk, na twee lange jaren, verlost zijn van de werken. Reeds jarenlang volg ik dit dossier op, omdat  het gaat over de belangrijkste plaats in onze stad. Als gemeenteraadslid, maar vooral als  Leuvenaar, heb ik  een wrang gevoel. Ik wil niet negatief zijn, maar volgens mij worden hier veel kansen  gemist en zou het veel beter hebben gekund. Ik deel de trots van De Lijn niet, die dit  de druktste bushalte van Vlaanderen noemt.

Dit plein is letterlijk en figuurlijk een scharnierplein gelegen  in het hart van onze stad.

Maar daarnaast kan het hele dossier, met de naamsverandering, het gekrakeel rond het archeologisch onderzoek, de herinrichting en de prijssetting  als symbool staan  voor het gevoerde beleid van deze meerderheid.

Het begint  met de door niemand gevraagde naamsverandering van het plein. Onze burgemeester vond  ineens dat Maarschalk Foch een verkeerde oorlogsheld was en hij heeft dat op een schoolmeesterachtige en paternalistische wijze doorgedrukt en aan   de Leuvenaar opgedrongen.

Hierdoor ging er een mooie drie-eenheid verloren, van martelaren, bondgenoten en bevrijders (Foch). Bijzonder spijtig omdat wij in 2014 de honderdste verjaardag herdenken van de brand van Leuven.

Qua inrichting lijkt het mij een gemiste kans. In heel dit dossier heeft De Lijn een determinerende rol gespeeld. In feite is het geen plein meer, maar een snelweg voor 1300 bussen per dag en dat naast een prachtige historische site.

Die drie trappenpartijen zijn ronduit  hilarisch. Als je ze ziet liggen in hun ‘grandeur’ is het precies dat je in een groots  metropolitaans vervoersnetwerk  terecht gaat komen, terwijl je uiteindelijk stuit op een fietsenparking, wat lockers en een openbaar toilet. Er is meer ruimte ingenomen door de trappen dan dat er ondergrondse ruimte is gecreëerd

Het is toch allemaal degelijk uitgevoerd  en met mooie materialen zullen sommigen zeggen.

Inderdaad, degenen die de opdracht hebben gekregen (Grontmij i.s.m. Ney en partners) hebben die  goed uitgevoerd, Maar de opdracht was verkeerd. Men had de moed moeten hebben om naar alternatieven te zoeken. Die bestaan er wel, dank zij wat goede wil en creativiteit en door harder op tafel te kloppen toen er moest onderhandeld worden met De Lijn had men tot andere oplossingen kunnen komen zonder de bereikbaarheid van het centrum met het openbaar vervoer in het gedrang te brengen.

 

“Voor het beheer van de ondergrondse ruimtes betalen we  jaarlijks 483.000 euro!!! Of maandelijks 40.000 euro  en dat om 550 fietsen en wat toiletten te bewaken. Ik laat de conclusie aan jullie”.

 

Ik woon hier vlak bij en telkens als ik die betonnen baan met zijn stootranden bekijk word ik als  Leuvenaar triest. Hoeveel mooier had men dit kunnen maken. De nu gefragmenteerde ruimte zou een echt plein met veel groen kunnen geweest zijn, had kunnen fungeren als een rustgevende buffer tussen de bovenstad (Diestsestraat, Bondgenotenlaan…) en de (historische) benedenstad. Maar ja de ‘betonnisering en verstening’ slaan hard toe in Leuven.

Tobback gaat graag door het leven als  visionair, hier heeft hij een afspraak met de geschiedenis gemist.

Het is trouwens een bijzonder dure date geworden. De heraanleg kost 7,8 miljoen euro. Voor het beheer van de ondergrondse ruimtes betalen we  jaarlijks 483.000 euro!!! Of maandelijks 40.000 euro  en dat om 550 fietsen en wat toiletten te bewaken. Ik laat de conclusie aan jullie. Over megalomanie  en slecht besteed belastinggeld gesproken!

Luc Ponsaerts

Gemeenteraadslid Open Vld/ LEUVEN+

17/09/2012