KLEUR IN DE STAD!

KLEUR IN DE STAD!

04 - 10 - 2015

Een alternatief voor “Leuven Bevlagd”?

Hebt u ze ook gemist… de kleurrijke historische vlaggen die jarenlang, het stadhuis en het centrum hebben gesierd en zo zorgden voor een feestelijk vakantiegevoel?
Wij in ieder geval wel!

“Leuven Bevlagd” een initiatief van de toenmalige VVV ontstond in 1993  naar aanleiding van het vijfjaarlijkse festival “Luister van Leuven/Bierfeesten”.

Deze festiviteiten stonden in het teken van de Bourgondische 15de eeuw en vroegen  om een fraaie decoratie van straten en pleinen geïnspireerd op onze boeiende  geschiedenis en ons heraldisch verleden.

Uitgangspunt waren de zeven Leuvense patricische ‘oergeslachten’ en hun talrijke nakomelingen. Bij het kiezen en ontwerpen van de vlaggen werd zoveel mogelijk rekening gehouden met het verleden van de straten, de huizen en de bewoners ervan.

Historisch advies werd gegeven door, de ons ondertussen ontvallen, prof. Edward Van Ermen.

Stad, universiteit, sponsors en de diverse handelswijken (toen nog gegroepeerd onder de noemer Middenstand Groot Leuven) sprongen graag op de kar. Met als resultaat dat in 1993 de hele stad  mocht genieten van een historisch vlaggenfeest.

Omwille van de positieve respons werd vanaf toen elke zomer de vlag gehesen!

De laatste jaren beperkte de actie zich tot  het historisch stadshart.

Omwille van budgettaire overwegingen werd dit jaar besloten om de bevlagging af te bouwen, waardoor de stad in de zomer inboet aan kleur en gezelligheid. Vooral het  stadhuis staat er uitgekleed bij.

De aantrekkelijkheid van een stad is dikwijls de optelsom van diverse détails waardoor er een look & feel wordt gecreëerd die weet te begeesteren.

Het wegvallen van “Leuven Bevlagd” is meer dan een détail!

Luc Ponsaerts,
Gemeenteraadslid
Lid raad van Bestuur VZW Leuvenement