LEUVEN DIGITALER, BRENGT DE STAD DICHTER BIJ DE BURGER!

LEUVEN DIGITALER, BRENGT DE STAD DICHTER BIJ DE BURGER!

02 - 03 - 2018

We moeten het warm water niet opnieuw uitvinden en we mogen soms als stad ook niet te trots zijn om te leren van anderen.

Onlangs was ik in Kortrijk en het eerste wat  mij opviel, als je het station verlaat, is een publiciteitsbord  met de vermelding ‘Duizend vragen, één adres’ en met tevens een verwijzing naar een gratis telefoonnummer  (1777) een gratis te downloaden app en een idem   web- en mailadres.

Men beschouwt dit nummer als   de voordeur van de stad, het  fungeert als onthaal en  je kan er terecht  voor alle meldingen, suggesties, vragen en klachten.

Als burger dreig je soms door het bos de bomen niet meer te zien. Een onbehagelijk gevoel. Een centraal nummer is een baken die een houvast  kan bieden.

De vraag, melding wordt via dit nummer zo snel mogelijk afgehandeld, soms vraagt dat wat meer tijd, maar 1777 staat in voor contact met alle diensten van de stad,  het OCMW, politie, brandweer, het parkeerbedrijf,…

De burgers worden steeds op de hoogte gehouden van wat er gebeurt met hun vraag. Meldingen worden ook via een digitale kaart, waar iedereen toegang tot heeft, bijgehouden en opgevolgd.

De  gratis te downloaden app waardoor je met foto en al dadelijk een melding kunt versturen via je smartphone is  een meerwaarde, waardoor je, je als burger meer betrokken voelt met datgene wat  er in je stad gaande is.

Ze zijn ook trots op hun ‘Thuisloket’, gelanceerd in maart 2016 waardoor  men 16 belangrijke attesten en uittreksels van het team burgerzaken gewoon thuis kan opvragen.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat je alles via dit thuisloket kunt regelen en dat een bezoek aan het stadskantoor bijna overbodig wordt. Dit betekent ook een pak vrijgekomen tijd voor het personeel. Tijd die kan dienen om de dienstverlening nog te verfijnen.

De dichting van de digitale kloof is ook een niet te verwaarlozen opdracht.
Men brengt de stad dichter bij de burger en men wil dat iedereen mee kan.
Binnen het kader  van @llemaal digitaal zorgt men voor   opleiding, toegang tot publieke computers en gerichte begeleiding via een breed netwerk van liefst 100 vrijwilligers en medewerkers.

We hebben wel de indruk dat de Kortrijkse burgemeester, ooit nog Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, een goede marketeer is, die het digitaal verhaal weet uit te dragen.


Wij dringen er bij het stadsbestuur op aan dat men onderzoekt hoe één centraal aanspreekpunt de dienstverlening voor de inwoners efficiënter en degelijker kan maken.

Dat men een  gratis meldingsapp lanceert waardoor  men problemen, via zijn smartphone en met foto,   kan melden.

Ook moet er nagegaan worden hoe men de dienstverlening nog kan vergemakkelijken door de verdere uitbouw van een ‘thuisloket’.

Bestuderen hoe men de digitale kloof  in onze stad verder kan dichten.

Tot slot moeten de bewoners meer en meer worden betrokken bij het digitaal verhaal van de stad, via acties en doelgerichte communicatie.

Luc Ponsaerts
26/02/2018