LEUVEN: TOERISTISCH RIJPER MAKEN!

LEUVEN: TOERISTISCH RIJPER MAKEN!

15 - 09 - 2012

Er zijn de laatste jaren heel wat initiatieven genomen op toeristisch vlak, maar ik ben ervan overtuigd dat wij nog stukken beter kunnen. Leuven is  een sluimerende  toeristische parel. Als gemeenteraadslid heb ik  hier steeds op gehamerd. Deze bekommernis heeft ook een invulling gekregen bij de samenstelling van ons programma.

Leuven  laten uitgroeien  tot een  volwaardige toeristenstad met internationale uitstraling is voor Leuven + Open Vld een prioritaire beleidsoptie.

 

Dit is niet alleen het werk van de schepen van toerisme,   de wil om hierin te slagen moet men terugvinden binnen elk  beleidsdomein. Bij het begin van de legislatuur moeten er  binnen het college concrete  en coherente afspraken worden gemaakt hoe men dit doel kan bereiken. Leuven als toeristenstad  heeft niet alleen economische  voordelen, het maakt de stad ook charmanter voor haar bewoners en wakkert het Leuvengevoel aan.Een groot  deel van het patrimonium is nog niet ontsloten voor toeristen. Straten, pleinen, wijken, locaties die een toeristisch surplus zouden kunnen betekenen liggen er dikwijls gehavend en weinig attractief bij of zijn zelfs niet te bezoeken.

De herwaardering van de benedenstad, het oudste en meest typische  gedeelte van Leuven, moet hier een cruciale rol in spelen. De benedenstad (het stuk van de Leuvense taart tussen Tiensestraat en de Vaartstraat) moet op handels- en toeristisch vlak complementair zijn ten opzichte van de bovenstad (met de bedoeling elkaar te versterken). Terwijl de Bondgenotenlaan en Diestsestraat vooral een ketenaanbod hebben, moet de benedenstad uitblinken door haar authenticiteit. Het wordt een snuisterzone waar historische sites worden afgewisseld   met charmante speciaalzaken, leuke restaurantjes en tot de verbeelding sprekende cafeetjes. De ontmoetingsplaats voor hipsters en meerwaardezoekers. Om dit doel te bereiken moeten we de diverse wijken van de benedenstad beter met mekaar laten aansluiten.  De stadsoverheid moet dit door allerlei ingrepen stimuleren.
Een masterplan voor de benedenstad dringt zich op.

De thema’s waarmee Leuven zich zou kunnen profileren (bier, religieus-historisch erfgoed en kunst, innovatie en kennis) moeten worden  doorvertaald naar concrete bezoek- en belevingsmogelijkheden.

Een stad kan groot zijn  in kleine dingen. Hoe wordt er omgesprongen met de inrichting van het publiek domein. Welke materialen gebruikt men, hoe ziet het straatmeubilair eruit, heeft elke straat en plein groene toetsen, zijn er bloemen (al of niet aan de gevels), wordt er aandacht besteed aan gevelverzorging, originele uithangborden, geveltuintjes? Zijn er verassende doorsteken, naar straatjes en pleintjes, is er kunst in het straatbeeld die verwondering opwekt. Deze aspecten bepalen de look & feel van een stad.
 Leuven + Open Vld wil hier maximaal aandacht aan besteden.

Zondag is in Leuven een doodse dag, ook in augustus en december scoren wij op toeristisch vlak minder. Hier moet  worden aan verholpen door  o.a. een gecoördineerd evenementenbeheer (zie verder).

We zoeken partners om Leuven te voorzien van de nodige infrastructuur zodanig dat we kunnen uitgroeien tot een volwaardige congresstad.

Er wordt, buiten een aantal highlights te weinig ingezet op het behoud van historisch erfgoed (zie apart hoofdstukje bij cultuur).

Leuven heeft recht op een energiezuinig en duurzaam lichtplan waardoor markante gebouwen op een hedendaagse manier via accentverlichting ’s avonds extra in de kijker worden gezet.

Door de bouwwoede van de huidige stadsbestuur komen er  meerdere oudere en waardevolle gebouwen leeg te staan of krijgen zij een invulling die niet in overeenstemming is met hun kunsthistorische status... (o.a. Predikherenkerk, Romaanse Poort...).

Het ‘Stadhuis’ als prachtig schrijn mag geen lege doos blijven. Dit icoon van onze stad krijgt een waardevolle invulling om uit te groeien tot een plaats waar Leuven zich presenteert aan zijn inwoners,  bezoekers,  studenten… waar men ontvangt en eert…

Leuven mag de digitale trein niet missen.

Alle belangrijke gebouwen kunnen bvb. worden uitgerust met een QR-code. Deze kan dan gelezen worden door een smartphone en de uitleg over de plaats wordt gegeven. Verder wordt Leuven een volledige vrije wifi-zone. Iedereen kan dan in alle parken en pleintjes volledig vrij op Internet surfen.

Investeren in producten is investeren in toerisme. Lokale identiteit is een belangrijk item in het toerisme. Lokale troeven moeten uitgespeeld worden. Kwalitatieve streekproducten uit het Hageland moeten samen met de provincie meer ondersteund worden en op lokaal niveau meer in de verf worden gezet. Zo kan er nog een extra inspanning gebeuren op evenementen die de stad zelf organiseert (bv. meer aandacht voor bieren van de lokale brouwerijen ipv enkel Inbev-producten aan te bieden).

Om de rijke biertraditie in de streek extra in de verf te zetten en als troef voor buitenlandse toeristen, komt er in het hart van de stad een Leuvens bierbelevingscentrum, Leuven als bierhoofdstad!

Een goed uitgewerkt,  gestructureerd toeristisch onthaal is noodzakelijk. Het komt er op aan zoveel mogelijk informatie te verspreiden, ook via digitale informatieborden. De private sector heeft hierin een rol te vervullen. Elke uitbater, winkelier,zelfs taxichauffeur en politieagent is ambassadeur van zijn stad en hoort  onthaalvriendelijker ingesteld te zijn.


Er is een onderbestaffing van de toeristische dienst, als we de beoogde doelstellingen willen bereiken zal deze dienst moeten worden uitgebreid.  Een attractievere stad levert evenwel  niet te verwarlozen terugverdieneffecten op.