MAAK VAN LEUVEN  ‘Dé  BELGISCHE MUZIEKSTAD’! MARKTROCK ALS ORGELPUNT.

MAAK VAN LEUVEN ‘Dé  BELGISCHE MUZIEKSTAD’! MARKTROCK ALS ORGELPUNT.

14 - 08 - 2011

Als  lid van de vroegere VZW Marktrock, de vereniging die het festival heeft gesticht  in 1982 en het heeft doen uitgroeien tot een legendarisch stadsfestival dat op zijn hoogtepunt tijdens drie dagen meer dan 300.000 bezoekers naar Leuven bracht en  70 (inter)nationale artiesten wist te programmeren op diverse podia in het prachtige  historisch stadshart, kijk ik steeds met een bepaalde scepsis uit naar   elke nieuwe editie. Begin 2007 zijn wij overgegaan tot de vrijwillige ontbinding (dus geen faillissement!) van de vereniging omdat het festival te groot en te duur was geworden en  teveel  financiële risico’s inhield.

De huidige organisatoren, na wat trial and error,  hebben resoluut gekozen voor  100 % gratis, 100 % Belgisch en bij de derde editie die deze slogan draagt kunnen we gerust stellen  dat ze in hun opdracht zijn geslaagd en dat het festival zichzelf terug heeft uitgevonden

Het is niet  het Marktrock van weleer, maar dat zou niet meer kunnen en omwille van de druk op het centrum van de stad ook niet meer wenselijk zijn. Dus mijn scepsis  heeft plaats gemaakt voor een getemperd enthousiasme.

Waarom niet voluit enthousiast? Omdat binnen deze formule niet alle mogelijkheden ten volle worden benut.

In een tijd waar  artiesten die het predicaat Belgisch durven gebruiken door sommigen worden bestempeld als incivieken getuigt de keuze voor 100% Belgisch van enige durf en onbevangenheid. Spijtig genoeg dekt de vlag niet volledig de lading. Waalse of Brusselse artiesten (en die zijn er ook!)  zijn maar  beperkt  aanwezig op de affiche.


Marktrock moet  zich onthouden van politieke  statements.

Maar muziek kent geen grenzen en zeker geen taalgrenzen. Het verenigen van gemeenschappen in dit land, via muziek, is  een  te waarderen betrachting. 

De KULeuven  engageert zich   nadrukkelijk om Leuven bij de toekomstige studenten te presenteren als een jeugdige stad. Misschien kan ze ook eens contact opnemen met haar zusteruniversiteit in Louvan-La-Neuve en de UCL volop betrekken in het Belgisch verhaal van Marktrock. Dit zou pas een win-winverhaal zij

Leuven heeft op muzikaal gebied enorm veel troeven. Muziekcentrum Het Depot, onderwijsinstellingen (SLAC, Lemmensinstituut...) muzikale traditie, internationaal doorgebroken talent (Milow, Selah Sue...), diverse  openluchtinitiatieven en duizenden mensen die een zomer lang onze stad bezoeken om optredens bij te wonen, bewijzen dat Leuven een swingende, jonge en vooral muzikale stad is.

Wij hebben alles in huis maar we spelen deze troef onvoldoende uit. We moeten het lef, de durf en de ambitie hebben om Leuven te profileren als dé muziekstad van België.

Is dit pretentieus, te hoog gegrepen? Neen, zeker niet. 

Er zijn vele initiatieven in Leuven op muzikaal vlak, maar ze worden niet altijd verkocht onder een gemeenschappelijke noemer. Wat stroomlijning en onderlinge samenwerking tussen de diverse actoren  zouden dit na te streven  imago zeker kunnen creëren, ondersteunen. 


In dit verhaal kan Markrock   fungeren als een orgelpunt binnen de Leuvense muzikale scène. Het presenteren van gevestigde waarden, naast het  geven van muzikale kansen aan nieuw aanstormend  Belgisch talent, tijdens een kwaliteitsvol en uniek festival, is een doelstelling die  nog verder moet worden uitgewerkt en verfijnd. Meteen zou Marktrock het vlaggenschip en het hoogtepunt kunnen zijn van het Leuvens muzikaal zomerseizoen.

Waar wachten we op? Wanneer is de eerstvolgende vergadering?

Luc Ponsaerts

14/08/2011
Bestuurslid van de vroegere VZW Marktrock
Gemeenteraadslid Leuven.