NOGMAALS VALPARTIJ DOOR SLECHTE STAAT VAN STOEPEN EN WEGDEK!

NOGMAALS VALPARTIJ DOOR SLECHTE STAAT VAN STOEPEN EN WEGDEK!

01 - 06 - 2011

Vandaag (10/06/2011) is een oudere dame van 87 jaar op de Oude Markt ten val gekomen en afgevoerd met een ziekenwagen. Oorzaak: de losliggende  kasseien en putten.

Terwijl de mevrouw werd verzorgd, struikelden nog eens twee jongere dames over exact dezelfde putten.

Het is niet de  eerste maal in Leuven dat vooral kwetsbare, zwakke weggebruikers het slachtoffer worden  van slecht onderhouden stoepen en straten.  Onlangs verloor  een mevrouw haar evenwicht,  en raakte gekwetst op het Ladeuzeplein, toen ze in een van de gaten trapte. Ook aan de Sint-Geertruikerk zijn (zware) valpartijen schering en inslag.

De kasseien worden soms teruggelegd  door de technische dienst, maar doorgaans in een ‘bedje’ van zand i.p.v. een stabiliserende ondergrond. Met als resultaat dat ze op een mum van tijd naast hun ‘bedje’ liggen. 

Tot in den treure heeft  Open Vld Leuven zowel in de gemeenteraad als in de desbetreffende commissies gewezen op de lamentabele staat van  vele stoepen en straten in onze stad en de gevaren die dat met zich meebrengt

Telkens wordt dit weggewuifd met de bewering dat Leuven, in vergelijking met andere steden of gemeenten, heel wat inspanningen doet op dit vlak.

Een stad die, terecht, niet vies is van een aantal prestigieuze projecten , kan het zich niet permitteren  om haar inwoners en bezoekers op te zadelen met verhakkelde straten en moeilijk begaanbare stoepen. Een comfortabel en goed ogend publiek domein is een fundamenteel recht voor elke Leuvenaar.

Open Vld vraagt  dan ook supplementaire, budgettaire  inspanningen (desnoods moet er bespaard worden op andere posten) om dit doel, zonder uitstel, te bereiken.

Beloven en een charmeoffensief van één week, zoals de betrokken schepen onlangs lanceerde lossen dit probleem niet op.

Luc Ponsaerts,
Gemeenteraadslid Open Vld Leuven.
10/06/2011