ONROEREND ERFGOEDBELEID: BETROKKEN SCHEPEN KRIJGT RESPIJT!

ONROEREND ERFGOEDBELEID: BETROKKEN SCHEPEN KRIJGT RESPIJT!

30 - 01 - 2012

Onze fractie dringt reeds lange tijd aan op een actiever, transparanter en rechtszekerheid biedend erfgoedbeleid.

We herinneren  graag aan  onze eisen die we eind  2010 hebben geformuleerd:

- dringend aanwerven van een gespecialiseerde, stedelijke monumentenambtenaar,
- die kan de nodige expertise leveren voor het creëren van een eigen dienst monumentenzorg,
- deze dienst kan o.a. werken aan een verdere inventarisatie van het bouwkundig erfgoed en oplijsten wat we absoluut willen behouden,
- ‘de algemene bouwverordening Leuven’ uitbreiden om zo bepaalde panden of stadsgezichten, opgenomen in de inventaris, van sloop te vrijwaren,
- nauwer samenwerken met andere kunststeden om deskundigheid rond deze materie uit te wisselen,
- bij aanvang van de volgende legislatuur een onroerend erfgoedbeleidsplan opstellen...

We waren  blij verrast toen we  vorige week tijdens de betrokken gemeenteraadscommissie mochten constateren dat we eindelijk op dezelfde golflengte  zitten en dat onze eisen grotendeels zullen worden ingewilligd.

Waar een jaar geleden onze analyse nog ‘fout’  werd bevonden wordt ze nu omarmd!

Goed, de intentie is er, maar er is nog een zeer lange weg te gaan. Het voornaamste obstakel is en blijft het vinden van een gespecialiseerde ambtenaar die een witte raaf blijkt te zijn.

Omdat de neuzen nu in  dezelfde richting staan willen we de schepen het nodige respijt geven. In  een periode dat  verkiezingsbeloften nooit ver weg zijn moeten  we evenwel alert blijven.


Daarom zullen wij hem terug interpelleren op de commissie monumentenzorg van 20 juni.

Los van het feit of de   gespecialiseerde  ambtenaar is gevonden kunnen er  binnen de bestaande diensten reeds initiatieven worden genomen.

Graag merk ik  op dat onze fractie een drietal jaren terug reeds heeft aangedrongen  op een plan rond de herbestemming van (leeggekomen) kerken, Ook hier is er nog werk, was het maar om de geesten te masseren.

Namens de Open Vld fractie,

Luc Ponsaerts,

30/01/2012