OPEN BRIEF AAN DE RECTOR EN DE GEMEENTERAAD!

OPEN BRIEF AAN DE RECTOR EN DE GEMEENTERAAD!

23 - 09 - 2013

Tussen Leuvenaars en studenten bestaat er dikwijls een haat-liefderelatie!

Bij het aantreden van een nieuwe rector en de start van het nieuw academisch jaar  is het goed om de puntjes op de i te zetten.

 

 

Open brief aan de gemeenteraad en de rector:


Maandag 23 september is voor Leuven een bijzondere dag!


Niet zozeer omdat het 's avonds gemeenteraad is maar vooral omdat het  nieuwe academiejaar 2013-2014 plechtig op gang wordt getrokken door de kersverse  rector, onder het motto: 'onze universiteit'.

De Alma Mater  is een zegen voor deze stad, laat ons duidelijk zijn en studenten zijn van harte welkom. De Leuvenaar is ook trots op 'onze' universiteit.

Dat betekent niet dat we blind mogen zijn voor een aantal problemen die de schaalvergroting van dit eerbiedwaardig instituut met zich meebrengt en de consequenties die dit heeft op het samenleven in 'onze' stad. Beweren dat heel Leuven onleefbaar wordt is voorlopig stemmingmakerij, maar de limiet is in zicht. De verdere groei van de KU Leuven, die ons  gelukkig stemt, confronteert ons ontegensprekelijk met  uitdagingen qua huisvesting, mobiliteit en het aanpakken van diverse vormen van overlast.

Soms heb ik de indruk dat men de problemen (die op ons afkomen) tracht te relativeren,  onder de mat poogt te vegen door steeds dezelfde oneliners en clichés te gebruiken.

In die zin heeft de nieuwe rector mij, via diverse krantenartikels die in het weekend zijn verschenen, ontgoocheld. Vooral omdat ik hem steeds heb bewonderd als een bijzonder  intelligent en spitant man, met een aanstekelijke vorm van droge humor.

In een van de artikels (HLN) vraagt hij de Leuvenaars begrip te tonen voor 'enige overlast' en pleit hij ervoor dat het stadsbestuur en de Leuvense politie 'de lat van de tolerantie terzake iets hoger legt dan elders gebruikelijk is'. 'Laat studenten zichzelf zijn', oppert hij.

Ik veronderstel dat de rector niet binnen de ring  woont, want 'enige overlast' lijkt hier wel  een eufemisme.

Dat studenten zichzelf mogen zijn? Natuurlijk, als dit gebeurt met het nodige respect voor zij die hier  trachten te wonen en ook  zichzelf proberen te zijn, lijkt mij dit geen enkel probleem.

Maar  zijn uitspraken klinken alsof hij overlast tracht te rechtvaardigen. Hij zou beter  een  duidelijk signaal  geven dat het samenleven met  zoveel jonge mensen in een kleine stad wel degelijk een aantal strikte afspraken vergt en dat degenen die zich hier niet willen aan houden niet op onze appreciatie hoeven te rekenen.

Ik besef dat de lobby van de universiteit bijzonder groot is en dat zij die kritiek geven (voorlopig) nog niet zijn georganiseerd. Het behouden en/of het zoeken van (nieuwe) evenwichten in deze stad moet evenwel één van de prioriteiten worden van zowel het stadsbestuur als  de nieuwe rector.

Ik geloof alvast in een en-enverhaal: een grote universiteit in een leefbare stad!


Dit alles uit eigen naam, van een 'betrokken en bekommerde Leuvenaar' die trots is op 'onze stad'!

 

 


Vriendelijke groeten,
Luc Ponsaerts

Alfons Smetsplein 6/5
3000 LEUVEN
0477/ 66 29 37

23/09/2013