OVER PEUKENPALEN EN INTELLIGENTE VUILNISBAKKEN.

OVER PEUKENPALEN EN INTELLIGENTE VUILNISBAKKEN.

20 - 11 - 2016

Het  werk van de dienst stadsreiniging  verdient  respect.

Toch kunnen wij ons niet van de indruk ontdoen dat het ijveren voor een reine stad steeds moeilijker wordt.

Het aantal bewoners, studenten en bezoekers neemt toe!

Vooral tijdens zomerse dagen lijkt ons de capaciteit van bijvoorbeeld  de openbare vuilnisbakjes onvoldoende. Dit heeft  zeker  iets te maken met  het aanbieden van steeds meer hapklare voedingswaren en dranken in wegwerpverpakking.

Peukenpalen
 

Onlangs  kwam Leuven   in beeld op Canvas, naar aanleiding van het weggooien van sigarettenpeuken op het openbaar domein.

Er wordt veel meer buiten gerookt dan vroeger. De oorzaken liggen voor de hand: het rookverbod  in de horeca en  het zich bewust worden van de schadelijke effecten van binnen roken.

Peuken zijn zeer lastig om op te ruimen, en veel rokers zien peuken niet als zwerfvuil. Uit onderzoek  blijkt dat rokers slechts 4 stappen willen zetten voor hun as of peuk. Anders kiezen ze voor het wegwerpen.

Op verharde oppervlakten ontsnappen een deel van de peuken aan de veegmachine omdat ze in de voegen blijven steken. Met een straatstofzuiger of door manueel vegen kunnen peuken wel verwijderd worden.

Op onverhard terrein blijven peuken meestal jaren liggen: de afbraaktijd van een sigarettenfilter is 2 jaar. Soms kan een bladblazer een hulp zijn om ze bijeen te blazen en op te vegen. In sommige situaties is enkel manueel oprapen mogelijk, en dat is erg arbeidsintensief.


Ongegeneerd

Het ongegeneerd op de grond gooien van peuken lijkt voor sommigen een evidentie, hetzelfde kunnen we trouwens zeggen van kauwgom.

We kennen allemaal de verhalen uit Singapore waar het weggooien van sigarettenpeuken  megaboetes tot gevolg heeft. Spijtig voor de overtreder, maar wel  een bijzonder reine stad!

Zo ver willen wij het niet gaan, maar het  stimuleren van een bewustwordingsproces en de nodige sensibilisering lijken ons naast  het aanbieden van voldoende recipiënten wel noodzakelijk.

In andere steden wordt volop geëxperimenteerd met peuken recipiënten: peukentegels of –palen, asbakken zowel vrijstaande als muurmodellen.

In Leuven is er precies weinig animo om de peukenplaag aan te pakken?

Ik geef hier maar één voorbeeld. In Genk worden er afspraken gemaakt met de horeca. De stad koopt de asbakken aan en plaats ze. De aanvrager ledigt ze en houdt ze proper. Zo zorgt men dat er geen kakofonie ontstaat van allerlei peukenopvangers.
 

Te kleine vuilnisbakjes!

Het is  niet de bedoeling om heel het reinigingsbeleid op de korrel te nemen of te analyseren.

Maar voor de soms overvolle vuilnisbakjes, die op sommige plaatsen een veel te kleine inhoudscapaciteit hebben, zijn de intelligente vuilnisbakken wellicht een oplossing.

Deze prullenbak werkt op zonne-energie en perst het afval samen, waardoor er meer in kan. Maar bovendien heeft de afvalbak een brandmelder en sensoren die kunnen ‘zien’ hoe vol de bak is.

Omwille van het persen kan er acht maal meer afval in als normaal en is de kans dat de afvalbak  op drukke dagen overloopt minder groot.

Door deze techniek hoeven deze bakken minder vaak worden leeggemaakt en dat bespaart CO2-uitstoot en kosten.

Met dit soort van bakken wordt geëxperimenteerd in Roermond. Waardoor deze stad in de Benelux de spits afbijt.

Ook in Brussel draait men proef met een gelijkaardig systeem.


In Luik bestudeert men nog een ingrijpender methode.

De ophaling  van het vuil met  elektrische trucks.
Die brengen het verzamelde afval naar een verbrandingsoven, die het afval omzet in elektriciteit. Met de geproduceerde elektriciteit kan de truck dan weer opgeladen worden. Daardoor komen we terecht in een soort van circulaire economie.

Dit moet toch de natte droom zijn voor iedereen die Leuven klimaatneutraal wil!

Gemeenteraadslid Open Vld

20/11/2016