STUDENT EN SENIOR!

STUDENT EN SENIOR!

03 - 02 - 2018

Leuven is een  jeugdige stad. Maar  wij zijn ook een plek met ouderen die respect en aandacht verdienen.

Ouderen willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven wonen, zonder in een sukkelstraatje en/of de eenzaamheid terecht te komen.

Wij moeten nog meer focussen op thuiszorg en werk maken van een actieplan om eenzaamheid te bestrijden.

Hierin kunnen studenten en ouderen mekaar vinden. Zorg Leuven onderneemt pogingen, met het kleinschalig project Casa Cura waar de student voor de kotmadam zorgt  en zo een lagere huurprijs betaalt.

Maar er kan meer! Leuven als creatieve stad zou hier een pioniersrol moeten spelen.

Hoe brengen we  via alternatieve woonoplossingen  generaties samen, op welke manier benutten wij  het meest efficiënt de beschikbare ruimte, hoe stimuleren wij de zelfredzaamheid en counteren wij de sociale isolatie…

Vragen die een antwoord verdienen, want dit kan resulteren in een win-winsituatie voor student en senior.