VOOR WAT MEER ORDE IN DE FIETSENCHAOS!

VOOR WAT MEER ORDE IN DE FIETSENCHAOS!

24 - 10 - 2011

Het fietsen moet worden gestimuleerd. De fiets is gezond voor wie hem gebruikt en goed voor het milieu. In kleinere drukke steden, zoals Leuven, is dit  het ideale vervoermiddel en een remedie tegen het verkeersinfarct dat steeds dreigender wordt.

Volgens de   Open Vld-fractie  doet de stad voor de fietser inspanningen   maar  kaderen de maatregelen niet altijd in een globale, coherente visie rond fietsmobiliteit.

Fietsen, door de toenemende studentenpopulatie,  bepalen zowel rijdend als geparkeerd (of eerder neergegooid)  meer en meer het stadsbeeld.

Het wordt allemaal wat  chaotisch. Op diverse plaatsen  staan  de   fietsen of fietswrakken rijen dik tot  ergernis van voetgangers die er rond moeten laveren.

Blijkbaar is zelfs een ‘duur model’ in Leuven niet veel waard, want wat eens is achtergelaten als een mooi exemplaar verwordt, na maanden onaangeroerd te zijn gebleven, tot een wrak.

Kortom de stad boet in aan netheid  en overzichtelijkheid.

Om in dit alles wat orde te krijgen is het vaak  dweilen met de kraan open. We hebben het pas meegemaakt aan het station. De politie laadt honderden fietsen op, maar na een mum van tijd staat de ontruimde plaats terug vol.

Het is    duidelijk dat Leuven dringend nood heeft aan een degelijk uitgewerkt fietsbeleidsplan.  Via dit plan moet  het gebruik van de fiets niet alleen worden gestimuleerd en vergemakkelijkt, het aantal openbare fietsenstallingen worden vermeerderd, maar moeten er tevens duidelijke afspraken worden gemaakt  mede dank zij een aangepast fietsreglement.

Dit  reglement moet o.a. een halt toeroepen aan de anarchie die er nu heerst  bij het stallen van fietsen her en der. Weesfietsen en fietswrakken zijn geen visitekaartje voor een stad.

Alle  verwijderde en  gevonden fietsen  zouden kunnen gecentraliseerd worden, naar Nederlands voorbeeld, in een fietsafhandelcentrale. Deze centrale kan een bijdrage leveren aan het  detecteren van wrakken, het schoonhouden van de stad en een rol  spelen in de preventie van fietsdiefstal.  

Wij zijn  wel   voorstander van fietsenstallingen met timer, voor kortparkeerders. Op cruciale punten  (station, stadskantoor, winkelcomplexen...) moet men vlakbij, kort kunnen parkeren om een abonnement, een document, een boodschap...  op te halen.

Leuven is niet alleen een unieke stad (wegens zijn hoge  dichtheid aan studenten) maar ook een bijzondere  fietsstad. Een fietsbeleidsambtenaar, die het beleid rond het fietsen coördineert, lijkt ons  geen overbodige luxe.

In een universiteitsstad, waar je jaarlijks geconfronteerd  wordt met een wisselende  populatie,  is een steeds terugkerende, duidelijke communicatie en sensibiliseren een noodzaak.

We zijn ervan overtuigd dat  Leuven, indien het een tandje bijsteekt,  kan uitgroeien tot een modelfietsstad.

Voor de Open Vld-fractie,

Luc Ponsaerts.

24/10/2011