WAT MET HET LUXEMBURGCOLLEGE?

WAT MET HET LUXEMBURGCOLLEGE?

15 - 09 - 2017

Het Luxemburgcollege in de Vaartstraat heeft een lange geschiedenis die reeds begint tijdens het einde van de zestiende eeuw. Het huidige gebouw is in het midden van de achttiende eeuw gebouwd in rococostijl. In 1852 werden de gebouwen ingenomen door de Rijksmiddelbare school. Velen hebben er school gelopen en mijn vader is er jarenlang onderwijzer geweest.

Het gebouw is sinds1994 beschermd en in 2011 is men begonnen aan de restauratie, die geslaagd mag worden genoemd.

Spijtig genoeg staat het college leeg en heeft het geen functie, de binnenplaats wordt stilaan overwoekerd door onkruid.

Het pand is eigendom van de Regie der Gebouwen en zou via Justitie een invulling krijgen als rechtbank van koophandel en ook de arbeidsrechtbank en het auditoraat zouden er komen. Dat waren in ieder  de intenties in 2014.

Momenteel is het stil rond het gebouw. Bijzonder spijtig want een leeg gebouw is snel terug verloederd.

Met het Villerscollege, vlakbij, vormt het Luxemburgcollege een mooie eenheid en verwijzen beide colleges naar, niet alleen de Leuvense geschiedenis, maar ook die van de KU Leuven.

Toch eens aandringen bij de betrokken overheid.