WAT VERDIENT EEN GEMEENTERAADSLID?

WAT VERDIENT EEN GEMEENTERAADSLID?

20 - 08 - 2012

Ik krijg dikwijls de vraag wat doet een gemeenteraadslid en wat verdien je daar aan. Niet iedereen heeft daar een duidelijke kijk op. Omdat ik sta voor openheid en transparantie geef ik graag wat toelichting.

Door de opsomming die volgt tracht ik u een beeld te geven van datgene wat  ik als gemeenteraadslid doe.

Momenteel ben ik lid van volgende gemeenteraadscommissies:

• Cultuur en studentenzaken,
• Economie, tewerkstelling en huisvestingsbeleid,
• Feestelijkheden, toerisme en burgerzaken,
• Middenstand,
• Onderwijs en inburgering,
• Openbare werken,
• Ruimtelijke ordening en monumentenzorg,
• Sociale zaken, gelijke kansen en senioren
• Veiligheidsbeleid (van deze commissie ben ik de voorzitter)

Tijdens de commissievergaderingen worden de punten van de gemeenteraad besproken. Elke commissie, zoals de gemeenteraad, komt om de maand bijeen.

Tevens zetel ik in de Raad van Bestuur van het AGSL (Autonoom Gemeentebedrijf Stad Leuven)

Andere  besturen waartoe ik behoor in het kader van de gemeenteraad:

• VZW Leuvenement,
• VZW Centrummanagement,
• KunST Leuven,

In tegenstelling tot bijvoorbeeld  Nederland heeft een gemeenteraadslid bij ons geen vast maandloon.We ontvangen wel zitpenningen voor de bijgewoonde gemeenteraden  en commissies.

Hiermee verdient  een gemeenteraadslid gemiddeld ongeveer 750 euro per maand. Het hangt er een beetje van af in hoeveel commissies je zetelt Voor de vele vergaderingen die je moet meemaken en de avonden en de tijd die je eraan spendeert  is dit geen “exuberante” vergoeding. Vergeet  niet dat een gemeenteraadslid  veel representatief  werk heeft, dat dossiers moeten worden bestudeerd en  dat de partij je ook opeist voor heel wat (onbetaalde) samenkomsten.

Dank zij een stevige portie idealisme blijf ik dit werk graag doen.

De burgemeester en schepenen krijgen wel een maandloon dat opmerkelijk hoger ligt, wat niet abnormaal is, het is een voltijdse en verantwoordelijke job.

Naast mijn politiek werk zit ik nog in een aantal verenigingen die o.a. als doel hebben Leuven te promoten.

http://www.vacature.com/blog/hoeveel-verdient-jouw-burgemeester-en-zijn-schepenen?utm_source=hln&utm_medium=partnersite&utm_campaign=hlncontent&utm_content=belgium