ZIET DE CD&V EINDELIJK HET LICHT?

ZIET DE CD&V EINDELIJK HET LICHT?

06 - 06 - 2016

Open Vld stelt vast dat meerderheidspartij CD&V uitgerekend nu, tijdens deze Pinksterdagen, het licht heeft gezien. Of coalitiepartner sp.a dit weet te waarderen durven wij te betwijfelen.
Twee weken voor de stemming van het nieuwe verkeerscirculatieplan op de gemeenteraad, doet CD&V een aantal ‘opmerkelijke’ voorstellen.

 

Hieruit blijkt duidelijk dat men er zich van bewust is dat dit plan, in tijden dat de handel en de horeca het al moeilijk hebben, nefast is voor Leuven als bruisende stad. Een leegloop van winkels en horeca dreigt immers als het centrum moeilijk te bereiken is.

Stilaan valt dan het leven in de stad stil. 

Reeds ettelijke jaren geleden stelde Open Vld een systeem van elektrische shuttles voor die het centrum snel en efficiënt moeten bedienen vanuit goed uitgebouwde randparkings.

Vorig jaar, voor er sprake was van een nieuw verkeerscirculatieplan, heeft Open Vld een herwerkte versie van hun   voorstellen gemaakt en samengevat in het plan dat we “Leuven My Place” hebben genoemd.
Dit plan, met een groot aantal opties, hebben we trouwens ook gepresenteerd op de gemeenteraad als onze visie hoe Leuven moet groeien naar een levendige en tegelijkertijd leefbare stad. Eén van de nieuwe voorstellen was o.a. het invoeren van Shop&Go plaatsen, die hun succes al hebben bewezen in Kortrijk en Mechelen.

Open Vld vindt het goed en is gecharmeerd dat een gedeelte van de meerderheid onze voorstellen, vanuit een opbouwende oppositie, ondersteunt.
Het Leuvense stadsbestuur moet echter beseffen dat die ondersteunende maatregelen een pleister op een houten been dreigen te worden, als het lussenplan er komt. Daarom dringt Open Vld er bij de meerderheid, en vooral de CD&V, op aan om goed na te denken en het lussenplan te verlaten.

Men zou beter werk maken van een globaal mobiliteitsplan en een duidelijke visie ontwikkelen rond alle vervoersmogelijkheden en het parkeren.  Goede maatregelen zoals de shuttlebussen en de Shop&Go plaatsen moeten zeker in dit plan worden opgenomen.

Er moet tevens meer aandacht zijn voor de deelgemeenten. Het plan zoals het nu voorligt, stopt aan de ring en houdt geen enkele rekening met de bewoners en het verkeer in de deelgemeenten.
Het gehele plan is te veel kunst- en vliegwerk.

De duidelijk verdeelde en niet eensgezinde meerderheid begaat een kapitale fout door dit plan snel en ondoordacht te willen uitvoeren.

Namens Open Vld
Rik Daems – 0477/19.19.19 – rik.daems@openvldleuven.be
Sabine Bovend’aerde – 0498/27.13.58 – sabine.bovendaerde@openvldleuven.be
Luc Ponsaerts – 0477/66.29.37 – luc.ponsaerts@openvldleuven.be